A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1974.10.24"Legyetek ti is készen!" (Egy haláleset után)Mt 24,44; 1Kor 15,19csütörtöki bibliaóra
1975.10.31"Őt hallgassátok!" (Isten impulzusokkal tereli a történelmet)Mt 17,1-5Reformáció
1976.01.11Szegénység, gazdagságMt 6,24vasárnapi istentisztelet
1976.01.25"Ilyen hatalmat adott az embereknek" (A feloldozásról)Mt 9,8vasárnapi istentisztelet
1976.02.29Péter kijelentést kap (Emberi és isteni elegyedése)Mt 16,17 és 23vasárnapi istentisztelet
1976.03.07Az eltévedt juh (Gyülekezeti fegyelmezés és a jézusi lelkület)Mt 18,11-14vasárnapi istentisztelet
1976.04.04Készenlét (A tíz szűz példázata)Mt 25,1-13vasárnapi istentisztelet
1976.05.09PredestinációMt 28,18-20keresztelés
1976.11.28"Te vagy-e az Eljövendő?" Mt 11,3 és 6vasárnapi istentisztelet
1978.03.22Miért kellett Jézusnak meghalnia?Mt 16,24; Lk 22,37 és Lk 24,25-26nagyheti evangélizáció 3.
1978.08.13Viszont az is meg van írva... (Igényeljük a Szentlélek munkáját!)Mt 4,1-11vasárnapi istentisztelet
1978.08.27Jézus tágassága, követői kicsinyességeMk 9,38-40 és Mt 7,21-23vasárnapi igehirdetés
1978.08.31Gyógyítás és gyógyulás bénultságbólMt 9,1-8csütörtöki bibliaóra
1978.10.05Isten országa és a házasság (Félreértések a válásról)Mt 19,1-12csütörtöki bibliaóra
1978.10.11Ne félj a haláltól, ne félj az élettől!Mt 17,1-8vasárnapi istentisztelet
1978.10.15A gazda elutazott (Keresztyén élet Isten-élmények nélkül) Mt 21,33-41vasárnapi istentisztelet
1978.10.29Félelemből életbénulás (A talentumok példázata)Mt 25,14-29vasárnapi istentisztelet
1979.05.06Nem vagyunk árvákMt 9,9konfirmáció
1979.06.17Vakáció, szabadság, utazásMt 28,20b; Jn 15,4a; ApCsel 18,10bvasárnapi istentisztelet
1979.09.23Igen és nemMt 28,18-20 és Mt 5,37keresztelés
1980.01.06Szerethetjük-e az ellenségünket?Mt 5,43-45vasárnapi istentisztelet
1980.01.13"De ha nem tenné is..." (Kevesek a keskeny úton)Mt 7,13-14; Mt 8,21-22 és Dán 3,17-18vasárnapi istentisztelet
1980.01.27A kételkedés rehabilitálásaMt 11,2-3 és Jn 20,24-25vasárnapi istentisztelet
1980.01.31Meghasonlás és belső egységMt 12,22-30csütörtöki bibliaóra
1980.03.06A gondolkodás dicsősége és szégyeneMt 22,23-33csütörtöki bibliaóra
1980.06.01Sugárzó élet és világáhítatMt 28,18-20 keresztelés
1980.06.22A sákramentumokrólMt 28,18-20keresztelés ifjúsági istentiszteleten
1980.11.23"Irgalmasságot akarok!" (Etikai normák)Lk 11,46 és Mt 9,11-13vasárnapi istentisztelet
1981.01.04Akarat és hitMt 15,28ifjúsági istentisztelet
1981.07.19Az élet ünnepléseMt 28,18-20keresztelés
1981.09.20Törvény és szabadságMt 28,18-20keresztelés
1981.10.11Az ősbizalomMt 28,18-20 keresztelés
1981.10.25EszméltetésMt 28,18-20keresztelés
1982.01.01Ne aggódjatok! (Tegnap - ma - holnap)Mt 6,25-34Újév
1982.01.21Védtelenség és védettségZsolt 91; Mt 10,26-30 és Ef 2,13-18csütörtöki bibliaóra
1982.03.31ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 4. Jézus szabadsága (A keresztyén élet problémája: az áramszünet)Mt 17,24-27evangélizáció 4.
1982.06.06Erőtérbe helyezniMt 28,18-20keresztelés
1982.09.12Fontos vagy Istennek!Mt 11,7-19vasárnapi istentisztelet
1982.09.23Jézus példázatairól (Az Isten országa öröm-ügy)Mt 13,44-46; Mk 4,11-12 és Mk 4,33-34 csütörtöki bibliaóra
1982.10.10Megbocsátás szív szerint (A gonosz szolga)Mt 18,21-35vasárnapi istentisztelet
1982.10.12MENNYI A KERESZTYÉNSÉGBEN A KERESZTYÉNSÉG? 3. Jézus gondolkodásának két tartópillére ("Megszánta őket") Mt 9,35-36evangélizáció 3.
1982.10.31"Én pedig azt mondom nektek"Mt 5,43-44Reformáció
1982.12.26"Mit tesztek másoknál többet?"Mt 5,47Karácsony
1983.01.01Tanuljatok tőlem! (Harc a kiszolgáltatottság ellen)Mt 11,28-30Újév
1983.02.13Isteni szféra (A sákramentumokról)Mt 28,18-20keresztelés
1983.05.22"Boldogok a szellem koldusai"Mt 5,3Pünkösd
1983.08.21Kollektív gondolkodásmódMt 28,18-20keresztelés
1983.12.11KapcsolatokMt 28,18-20keresztelés
1984.01.05"Boldogok a szelídek"Mt 5,1-12csütörtöki bibliaóra
1984.01.22Evezz a mélyre! (Érdemes-e a biztos talajt elhagyni?)Mt 8,18-27vasárnapi istentisztelet
1984.02.09Szabad jót tenniMt 12,1-14csütörtöki bibliaóra
1984.02.12Tökéletesség (Zsidó, hellén és keresztyén szemlélet)Mt 5,48vasárnapi istentisztelet
1984.02.26Jézus és a hagyományokMt 15,1-3 és 9vasárnapi istentisztelet
1984.03.29A végső idők jelei - a mi életünkbenMt 24,3-22csütörtöki bibliaóra
1984.04.01Az ítéletről (A hívőkre és nem hívőkre vonatkozó mérték)Mt 25,31-46; Jn 14,6; Mt 7,21-23vasárnapi istentisztelet
1984.04.08AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 1. Nem teljesítmény, hanem ajándékMt 20,1-16evangélizáció 1.
1984.04.09AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 2. Nem élvezésre, hanem továbbadásraMt 18,21-35evangélizáció 2.
1984.04.11AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 4. Nem keserűen, hanem örömmelMk 2,18-19 és Mt 6,16-17evangélizáció 4.
1984.09.02Az Isten kenyere (Kemény beszéd)Mt 5,5 és Jn 6,60,66-69vasárnapi istentisztelet
1984.12.16Megajándékozott ajándékozóMt 28,18-20keresztelés
1985.03.24Vagyok, aki vagyokMt 28,18-20keresztelés
1985.04.07Van folytatás….Lk 24,1-12 és Mt 16,25Húsvét
1985.05.05Csak Jézust egyedül!Mt, 17,1-8konfirmáció
1985.06.30"Boldog a ti szemetek"Mt 13,16avasárnapi istentisztelet
1985.10.13BizalomMt 28,18-20keresztelés
1986.08.17Belső világosságunk őrzéseMt 5,16 és Mt 6,23vasárnapi istentisztelet
1986.08.21Elrontott élet és harmonikus életMt 7,13-14csütörtöki bibliaóra
1986.08.31Új borMt 9,16-17vasárnapi istentisztelet
1986.10.05Jézus és a törvényMt 5,17-20bibliaiskola
1987.04.12Isteni "kell"Mt 16,21virágvasárnap
1987.11.29Veszélyeztetett gyermekekMt 28,18-20keresztelés
1988.01.10"Több"Mt 5,46-47; Mt 6,25 és Mt 5,20vasárnapi istentisztelet
1988.01.31Igen, Atyám! (Sors, küldetés, határaink)Mt 11,26vasárnapi istentisztelet
1988.02.04Igen, Atyám! (Perlekedés, beszélgető engedelmesség) Mt 11,26; Jer 12,1; Mt 26,39csütörtöki bibliaóra
1988.02.28A válásrólMt 19,1-11vasárnapi istentisztelet
1988.06.12Átmeneti állapotMt 28,18-20keresztelés
1988.08.07ŐsbizalomMt 28,18-20keresztelés
1988.11.20Segítség a szabadulásraMt 28,18-20 és Jn 8,36keresztelés
1989.02.26SzomjúságMt 28,18-20keresztelés
1990.09.09Lélegzés és "lélekzés"Mt 28,18-20keresztelés
1990.10.04Pál és Máté teológiája (Pluralizmus a Bibliában)Róm 3,21-26 és Mt 5,17-20csütörtöki bibliaóra
1990.10.07Szereptanulás és megváltott életMt 28,18-20keresztelés
1992.01.26"Jöjjetek énhozzám!" (A misszió feltétele)Mt 11,28-30vasárnapi istentisztelet
1993.02.14Sötétség és világosság (Van-e belső világosságunk?)Lk 11,33-35; Mt 5,14-16 és 6,22-23vasárnapi igehirdetés
1993.09.30A hatalomról - dogmatikai előfeltevések nélkülMk 11,27-33; Mt 9,1-8csütörtöki bibliaóra
1994.03.10Két lapra tegyél! (Két igeszakaszról)Mt 22,34-46csütörtöki bibliaóra
1998.05.10Több, nehezebb, közelebbMt 28,18-20keresztelés
1999.06.17Jézus ügye: tanítás és erőMt 10,1-15csütörtöki bibliaóra
1999.07.04A búza és a konkolyMt 13,24-30 és 36-43vasárnapi istentisztelet
1999.07.18Őrá hallgassatok! (Szenvedés és dicsőség)Mt 17,1-13vasárnapi istentisztelet
1999.08.08Keresztyén hangsúlyok és egyensúly (Tudatosság és élmény)Mt 22,36-39vasárnapi istentisztelet

Vissza