A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1974.04.07Királyi szolgálat középső pozícióbanLk 19,37-38Virágvasárnap
1974.12.05A másik ember tisztelete (Kertészkedés isteni módon)Ézs 5,1-7 és Lk 13,6-9csütörtöki bibliaóra
1976.12.21Miért kellett naggyá lennie Máriának?Lk 1,26-38; Jel 12,1-6 és 13-17-
1977.01.09Az ó és az új (Jó ember helyett ember légy!)Lk 5,36-39vasárnapi istentisztelet
1977.02.06Sok - kevés - egy (Márta és Mária)Lk 10,41-42vasárnapi istentisztelet
1977.02.13Megbékélés útközben (Az akarat ébresztése)Lk 12,54-59vasárnapi istentisztelet
1977.02.20A gazdag és Lázár (Értjük-e az Igét?)Lk 16,19-31vasárnapi istentisztelet
1977.02.24Jézus nemet mondLk 17,20-21 és 28-32csütörtöki bibliaóra
1977.03.13De ti nem úgy! (Különböznek-e a keresztyének a többi embertől?)Lk 22,26vasárnapi istentisztelet
1977.04.24ToronyépítésLk 14,28-30konfirmáció
1978.02.09A szenvedésről - megnyugtató felelet nélkülJn 9,1-3 és Lk 13,1-5csütörtöki bibliaóra
1978.03.22Miért kellett Jézusnak meghalnia?Mt 16,24; Lk 22,37 és Lk 24,25-26nagyheti evangélizáció 3.
1978.05.14A más ember: a hasznavehető ember1Sám 10,6; Lk 11,13; Róm 8,9Pünkösd
1979.04.08Menj el, Jézus! (Az emberi és isteni valóság küzdelme)Lk 13,22 és 31-35virágvasárnapi istentisztelet
1979.04.15Jézus Krisztus, az ÉlőLk 24,5Húsvét
1979.04.16"Pedig mi azt reméltük..." (Húsvét után)Lk 24,13-35 és Jn 21,15-17Húsvét
1979.09.20A megtérésről - a teljes Szentírás szellemébenLk 13,1-5csütörtöki bibliaóra
1979.09.27Hogyan olvassuk a Bibliát? (A tékozló fiú) Lk 15,11-32csütörtöki bibliaóra
1979.10.11A töprengő IstenLk 20,9-19csütörtöki bibliaóra
1980.03.30"Bárcsak felismerted volna a békességre vezető utat!"Lk 19,41-44Virágvasárnap
1980.04.06Üres fecsegés?Lk 24,10-11Húsvét
1980.11.23"Irgalmasságot akarok!" (Etikai normák)Lk 11,46 és Mt 9,11-13vasárnapi istentisztelet
1980.12.07És mégis…. (Jézus mint ősminta)Lk 9,23 és 1Tim 1,15-16vasárnapi istentisztelet
1980.12.25"Nagy lesz Ő"Lk 1,32-33Karácsony
1980.12.31Nincs más út, csak egymás felé (Ne zárjuk tömlöcbe Isten Igéjét!)Lk 3,10-20Szilveszter
1981.01.01Isten a mozgás pártján vanLk 3,21-22Újév
1981.01.11"Evezz a mélyre!" (Kifelé a "semmi" élményéből)Lk 5,1-11vasárnapi istentisztelet
1981.01.25Szembenézni önmagunkkalLk 18,9-14ifjúsági istentisztelet
1981.02.08Marana tha - Jövel Uram! (Az első keresztyének titka)Lk 12,35-37vasárnapi istentisztelet
1981.03.01Jézus hatalma (Megismerés és továbbadás)Lk 20,1-8vasárnapi istentisztelet
1981.04.14"Azonnal" (A bibliaolvasás keskeny útja)Lk 19,11bbibliaóra
1981.06.14"Emeljétek fel a fejeteket!"Lk 21,8-19 és 25-28vasárnapi igehirdetés
1981.12.25"Őt talán meg fogják becsülni..."Lk 2,1-14 és Lk 20,13Karácsony
1982.03.28ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 1. Jézus transzparenciájaLk 5,1-11evangélizáció 1.
1982.12.23Talán... (Észretérünk-e a világ igézetéből?)Lk 20,9-16csütörtöki bibliaóra
1982.12.25"Pedig mi azt reméltük..."Lk 24,21aKarácsony
1983.01.06A botránkoztató kegyelemLk 4,1-30csütörtöki bibliaóra
1983.01.30A betegség mint Isten munkatársaLk 9,10-11vasárnapi istentisztelet
1983.02.13Adjátok oda, ami belül van!Lk 11,37-44vasárnapi istentisztelet
1983.02.27Boldog leszel, ha...Lk 14,12-14vasárnapi istentisztelet
1983.03.03Engedd a jövőt beleszólni az életedbe! (A hamis sáfár)Lk 16,1-12csütörtöki bibliaóra
1983.03.24Teher alatt megmaradniLk 21,19csütörtöki bibliaóra
1983.09.04Jézus tanítványa vagyok (Jézus létre hoz)Lk 14,25-27vasárnapi istentisztelet
1984.03.18Példázatok az imádkozásrólLk 18,1-8 és Lk 11,5-10vasárnapi istentisztelet
1984.04.10AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 3. Nem erósz (csak), hanem agapéLk 10,25-37evangélizáció 3.
1984.04.12AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 5. Nem parancsra, hanem szabadon (A tékozló fiú)Lk 15,1-3 és 11-32evangélizáció 5.
1984.10.18MOZGÓ VILÁG 5. Megváltás (A tékozló fiú példázata)Lk 15,11-32evangélizáció 5.
1984.12.20Mária, a kegyelembe fogadottLk 1,26-38 és 46-55csütörtöki bibliaóra
1984.12.30Keresztelő János igazsága és tévedése (A szív megtisztulása)Lk 3,15-17vasárnapi istentisztelet
1985.01.27Jézus követéseLk 9,57-62vasárnapi istentisztelet
1985.02.17A hamis sáfárLk 16,1-12vasárnapi istentisztelet
1985.02.28Kulcs az újszövetségi kánonhozLk 19,11-27csütörtöki bibliaóra
1985.03.17Lelkület és eszkatológiaLk 9,51-56 és 5Móz 30,1-3vasárnapi istentisztelet
1985.04.07Van folytatás….Lk 24,1-12 és Mt 16,25Húsvét
1987.07.26A tékozló fiú és a bátyjaLk 15,11-32vasárnapi istentisztelet
1987.08.02A vérfolyásos asszony (Az erőt adó Jézus)Lk 8,40-48vasárnapi istentisztelet
1988.05.08Isten megigazítja az istentelent (Vallásosság vagy evangéliumi hit)Lk 18,9-14 és Róm 4,5vasárnapi istentisztelet
1988.11.27"Karám" (A jó pásztor)Lk 15,4-8vasárnapi istentisztelet
1990.01.14"Ti azonban..." (Lukács "Hegyi Beszéde")Lk 6,27-36vasárnapi igehirdetés
1990.04.09AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 2. A Jézus-kutatás állásaLk 10,25-37evangélizáció 2.
1990.04.10AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 3. A legnagyobb parancsolatLk 10,25-29evangélizáció 3.
1990.04.11AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 4. A példázat igazsága (Zsidó és görög szemlélet)Lk 10,29-37evangélizáció 4.
1990.05.24Elment, de közelebb került hozzánkLk 24,50-52Áldozócsütörtök
1990.06.04Miért nem kapunk Szentlelket?Lk 11,9-13Pünkösdhétfő
1990.12.25A transzcendencia rejtjeleinek kibetűzéseLk 2,1-14 és 34-35Karácsony
1991.04.01A feltámadásról modern fiataloknakLk 24,5-6Húsvét
1991.12.26A szegénység kultúrája (Megváltotta Jézus Krisztus a világot?)Lk 12,13-21 és 2Kor 8,9Karácsony
1992.09.06Szegények, de...Lk 11,5-10; 2Kor 6,6 és 10vasárnapi igehirdetés
1993.01.10Óbor és új bor (Kétféle lelkület)Lk 5,33-39vasárnapi istentisztelet
1993.02.07"Elrejtetted ezeket" (A tragédiák szerepe)Lk 10,21vasárnapi istentisztelet
1993.02.14Sötétség és világosság (Van-e belső világosságunk?)Lk 11,33-35; Mt 5,14-16 és 6,22-23vasárnapi igehirdetés
1993.02.28Jézus, a lelkigondozó (Alázatos nagyvonalúság)Lk 14,1-14vasárnapi istentisztelet
1993.03.18Akarjuk-e, hogy Jézus uralkodjon rajtunk? (A politikai megosztottságról)Lk 19,11-27csütörtöki bibliaóra
1993.05.27Talán (Az emberiség kegyelmi ideje)Jer 26,2-6; Lk 20,13csütörtöki bibliaóra
1995.12.17Küzdelmek az életben (Fejlődött-e Jézus?)Lk 1,3vasárnapi istentisztelet
1996.01.07ParadoxonokLk 5,26bvasárnapi istentisztelet
1996.03.03A farizeus és a vámszedő (Elbizakodottság)Lk 18,9vasárnapi istentisztelet
1999.12.19Adventi lélekÉzs 11,1-9 és Lk 1,1-4vasárnapi istentisztelet

Vissza