A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1974.06.06Szegeletkő (A Krisztus-ügy építőelemei)ApCsel 4,1-13csütörtöki bibliaóra
1974.06.23"Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod"ApCsel 9,1-5vasárnapi istentisztelet
1976.02.01Theologia Crucis (Elvállalni az emberlétet)1Kor 2,1-5 és ApCsel 26,19vasárnapi istentisztelet
1977.01.30Ellenállás, hárításApCsel 7,51vasárnapi istentisztelet
1978.05.04Áldozócsütörtök üzeneteApCsel 1,1-14Áldozócsütörtök
1978.07.23"Tulajdon kezünkkel" (Az élet és járulékos elemei)ApCsel 27,13-20vasárnapi istentisztelet
1979.06.17Vakáció, szabadság, utazásMt 28,20b; Jn 15,4a; ApCsel 18,10bvasárnapi istentisztelet
1980.05.15A test Igévé lettApCsel 1,1-11Áldozócsütörtök
1980.05.22A Szentlélek cselekedeteiről szóló könyv (Előszó az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvhöz)ApCsel 11,12csütörtöki bibliaóra
1980.06.05Gyógyítás az Ékes kapunál (Gyógyulások sorozatán keresztül üdvözülünk)ApCsel 3,1-10csütörtöki bibliaóra
1980.06.26"... nevezték először keresztyéneknek"ApCsel 11,19-26csütörtöki bibliaóra
1981.05.28Pokol és mennyApCsel 1,4-11 és Fil 3,18-21Áldozócsütörtök
1981.10.01Család és családterápiaApCsel 16,31csütörtöki bibliaóra
1982.05.30Az ember felülmúlhatja önmagátApCsel 2,1-18; 2Tim 1,7Pünkösd
1983.02.20Jézus harmadik népe ("Más juhaim is vannak...")Jn 10,14-18 és ApCsel 18,9-11vasárnapi istentisztelet
1984.06.21Istennek kell inkább engedni (Elvek helyett Szentlélek)ApCsel 5,25-32csütörtöki bibliaóra
1984.06.24Érette vagyunk, nem elleneApCsel 6,8-15vasárnapi istentisztelet
1984.07.05"Semmiképpen nem, Uram!" (Péter és Kornéliusz)ApCsel 10,9-33csütörtöki bibliaóra
1986.06.15Misszió egykor és ma (Vigasztalás) ApCsel 11,19-26vasárnapi istentisztelet
1986.06.19"Nem az vagyok"ApCsel 13,25csütörtöki bibliaóra
1986.06.26Ki a keresztyén? (Válasz egy katolikus teológus írására)ApCsel 11,26csütörtöki bibliaóra
1987.06.07És ma van-e Szentlélek?ApCsel 19,1-7Pünkösd
1987.12.13Vesztek erőt! (Túllépni a szürke életen)ApCsel 1,6-8vasárnapi istentisztelet
1988.04.24HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 1. HajózunkApCsel 27,1-12evangélizáció 1.
1988.04.25HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 2. "A tőkesúly"ApCsel 27,7-20evangélizáció 2.
1988.04.26HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 3. MegszökniApCsel 27,18-38evangélizáció 3.
1988.04.27HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 4. Ki vétkezett? (Titanic)ApCsel 27,39-44evangélizáció 4.
1988.04.28HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 5. SzabadulásApCsel 27,39-44 és 28,1-2evangélizáció 5.
1988.05.12"Ő él!" (Régi jelkép mai jelentése)ApCsel 1,1-24Áldozócsütörtök
1988.08.28"Vesztek erőt" (Rosszul feltett kérdés)ApCsel 1,6-8vasárnapi istentisztelet
1988.09.01Gondolatok az Ószövetség tanulmányozásáhozApCsel 2,22-36csütörtöki bibliaóra
1988.09.11"Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek"ApCsel 5,25-29vasárnapi istentisztelet
1988.10.13Egyházi egység (Van-e elég Krisztus bennünk?)ApCsel 15,12-21csütörtöki bibliaóra
1988.10.23Keresd az Istent! (Pál athéni beszéde)ApCsel 17,22-33vasárnapi istentisztelet
1989.03.26Első és második találkozásApCsel 7,13aHúsvét
1991.05.26Ti kétlelkűek! (Anániás és Szafira)ApCsel 4,34-5,11vasárnapi istentisztelet
1991.06.06A Szentlélek ügye (Lelkületi különbségek)ApCsel 8,1-25csütörtöki bibliaóra
1991.06.27A jeruzsálemi találkozó (Sokszínűség, feszültség, egység)ApCsel 15,1-21csütörtöki bibliaóra
1991.07.04Az athéni prédikáció újdonságaiApCsel 17,16-34csütörtöki bibliaóra
1991.07.14"Nem hagyta magát rábeszélni"ApCsel 21,14vasárnapi istentisztelet
1993.06.20Fülöp és az etióp (A hitre jutás útja)ApCsel 8,30-31vasárnapi istentisztelet
1993.07.18Az ember életszakaszai (Mózes)ApCsel 7,18-34 és Zsid 11,24-27vasárnapi istentisztelet
1994.04.03Keresztyén hit és a reinkarnációApCsel 4,10-12Húsvét
1995.07.09"Maradjatok meg Isten kegyelmében!" (Egy új létminőség)ApCsel 13,43vasárnapi istentisztelet
1997.06.15Nyisd ki a kaput!ApCsel 12,12-17vasárnapi istentisztelet
1997.06.29Országháborítók-e a keresztyének?ApCsel 17,6vasárnapi istentisztelet
1999.05.24"Nem félelemnek, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak a Lelke"ApCsel 19,1-7 és 2Tim 1,7pünkösdhétfő
1999.10.14Keresztyénségünk rétegeiApCsel 15,3-5csütörtöki bibliaóra
1999.10.17"Most kezdem igazán megérteni"ApCsel 10vasárnapi istentisztelet

Vissza