A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1977.01.01Jó várni!JSir 3,25-26 és Zsolt 37,7-8Újév
1977.01.01Légy nagykorú!1Kor 13,11-13Újév
1977.01.09Az ó és az új (Jó ember helyett ember légy!)Lk 5,36-39vasárnapi istentisztelet
1977.01.16Etika rendszereken kívül (Kövesd Jézust!)Jn 21,22vasárnapi istentisztelet
1977.01.18A kozmikus teológia kezdetei (Feladat egykor és ma)Kol 1,24imaheti bibliaóra
1977.01.23Az imádságról (Belebeszélhetünk Isten életébe?)1Móz 18,16-33; Róm 8,26-27vasárnapi istentisztelet
1977.01.27A Szentlélek általi imádságról Róm 8,14-16 és 26-27csütörtöki bibliaóra
1977.01.30Ellenállás, hárításApCsel 7,51vasárnapi istentisztelet
1977.02.06Sok - kevés - egy (Márta és Mária)Lk 10,41-42vasárnapi istentisztelet
1977.02.13Megbékélés útközben (Az akarat ébresztése)Lk 12,54-59vasárnapi istentisztelet
1977.02.20A gazdag és Lázár (Értjük-e az Igét?)Lk 16,19-31vasárnapi istentisztelet
1977.02.24Jézus nemet mondLk 17,20-21 és 28-32csütörtöki bibliaóra
1977.03.06ALAPKÉRDÉSEK A KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉBEN - 1. Megfutamodni vagy helytállni?-evangélizáció 1.
1977.03.07ALAPKÉRDÉSEK A KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉBEN - 2. Harminc perc Jézus Krisztus ügyéről-evangélizáció 2.
1977.03.08ALAPKÉRDÉSEK A KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉBEN - 3. A férfi-nő kapcsolatról-evangélizáció 3.
1977.03.09ALAPKÉRDÉSEK A KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉBEN - 4. Tenni vagy lenni?-evangélizáció 4.
1977.03.10ALAPKÉRDÉSEK A KERESZTYÉN EMBER ÉLETÉBEN - 5. Boldog leszel...-evangélizáció 5.
1977.03.13De ti nem úgy! (Különböznek-e a keresztyének a többi embertől?)Lk 22,26vasárnapi istentisztelet
1977.03.27Az igazi ember kapcsolatokból él (Mai nyelven a Római levélről)Róm 1,16-17vasárnapi istentisztelet
1977.03.31Igazság és igazságosság (A bibliafordításokról)Róm 3,21-22csütörtöki bibliaóra
1977.04.03Változzatok meg! (Tenni vagy lenni?)Róm 12,2Virágvasárnap
1977.04.10Végérvényesség2Kor 5,16-17Húsvét
1977.04.21Megigazulás helyett Szentlélek (Szavak változása)Róm 5,1 és Róm 8,14-17csütörtöki bibliaóra
1977.04.24ToronyépítésLk 14,28-30konfirmáció
1977.05.15ÉrzékenységFil 1,9-10vasárnapi istentisztelet
1977.05.28Tanítás, hit, tapasztalás, Szentlélek1Kor 12,27-31 és 1Kor 13vasárnapi istentisztelet
1977.05.29Vallomás a Szentlélek munkájáról (Találkozz Jézussal!)Jn 20,21-23Pünkösd
1977.06.05Az emberlét másik oldala2Kir 5,14 és 16vasárnapi istentisztelet
1977.06.09Viszonyunk a világhoz1Jn 2,15-17csütörtöki bibliaóra
1977.07.03Igent mondunk az életreZsolt 36,8-10 és Jn 10,10-11vasárnapi istentisztelet
1977.07.24Halálos szeretet (Márk szemlélete Krisztus ügyéről)Mk 9,7-10vasárnapi istentisztelet
1977.09.01"Mi elhagytunk mindent"Mk 10,17-31csütörtöki bibliaóra
1977.09.04"Nagyobbakat látsz majd ezeknél"Jn 1,50bvasárnapi istentisztelet
1977.09.15Ami elmúlik, és ami megmaradMk 13,31 és 1Kor 7,31bcsütörtöki bibliaóra
1977.09.22"Eszébe jutott..."Mk 14,66-72 és Róm 12,1-2csütörtöki bibliaóra
1977.09.25A szív titkaiÉzs 44,13-20 és 1Kor 14,23-25vasárnapi istentisztelet
1977.10.09ISTEN ÉS EMBER - 1. Jézus Istene -evangélizáció 1.
1977.10.10ISTEN ÉS EMBER - 2. Elszíneződött Jézus-kép-evangélizáció 2.
1977.10.11ISTEN ÉS EMBER - 3. Árnyék és valóság (Jézus Istene a Zsidókhoz írt levél szerint)-evangélizáció 3.
1977.10.12ISTEN ÉS EMBER - 4. Jézus antropológiája (A nagy paradoxon)-evangélizáció 4.
1977.10.13A keresztyénség erővonalai és jövője1Kor 2,1-2evangélizáció 5.
1977.11.10"Azért nem csüggedünk" (Optimizmus, pesszimizmus, isteni realizmus)2Kor 4,1 és 4,16-5,10csütörtöki bibliaóra
1977.11.11Belekeresztelni Isten szeretetének erőhálózatábaMt 28,18-20keresztelés
1977.11.13Isten-ismeretek a Bibliában2Móz 13,17-22 és 2Móz 19,16-21vasárnapi istentisztelet
1977.11.27Adventi készülődésJer 2,10-13vasárnapi istentisztelet
1977.12.04Vigasztalás az emberlétre (A Heidelbergi Kátéról)Ézs 40,1vasárnapi istentisztelet
1977.12.11Az örök isteni rend megsejtéseJób 38,1-2 és 10-11vasárnapi istentisztelet
1977.12.14Belső cselekvésJn 5,1-9evangélizáció 4.
1977.12.25Evangélium szomorúaknak, keserűeknek2Kor 8,9Karácsony

Vissza