A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1978.01.01Jóban vagy az élettel?Fil 4,12-13Újév
1978.01.08János, a látomást kapott emberJn 4,16-30 és 40-42vasárnapi istentisztelet
1978.01.15Isten bolyongó barátjaZsid 11,8-10vasárnapi istentisztelet
1978.02.05A templom és az egyre emelkedő emberi élet1Krón 17,16-18vasárnapi istentisztelet
1978.02.09A szenvedésről - megnyugtató felelet nélkülJn 9,1-3 és Lk 13,1-5csütörtöki bibliaóra
1978.02.26"Nem hagylak titeket árvákul"Jn 14,18vasárnapi istentisztelet
1978.03.05"Válaszd az életet!"5Móz 30,19bvasárnapi istentisztelet
1978.03.09A mennyei világ titkairólZsolt 23csütörtöki bibliaóra
1978.03.20Nem figyelünk oda a másik világraZsid 6,19-20anagyheti evangélizáció 1.
1978.03.21"Az Emberfia sokat fog szenvedni"Mk 9,12 nagyheti evangélizáció 2.
1978.03.22Miért kellett Jézusnak meghalnia?Mt 16,24; Lk 22,37 és Lk 24,25-26nagyheti evangélizáció 3.
1978.03.23A lábmosásJn 13,1-16nagyheti evangélizáció 4.
1978.03.24Nagypéntek kozmikus távlatbólÉzs 53,2-12 és 1Kor 15,54-58Nagypéntek
1978.03.25Kegyelem a halottak világában1Pt 3,12-22 és 4,1Nagyszombat
1978.03.27A feltámadásról (Újfajta szellemi alakzat)Jn 14,1-3 és 1Kor 15,50Húsvét
1978.04.23"Aki elkezdte bennetek a jót..."Fil 1,6konfirmáció
1978.05.04Áldozócsütörtök üzeneteApCsel 1,1-14Áldozócsütörtök
1978.05.07Kain és Ábel (Isten kegyelmes ítélete)1Móz 4,1-15vasárnapi istentisztelet
1978.05.14A más ember: a hasznavehető ember1Sám 10,6; Lk 11,13; Róm 8,9Pünkösd
1978.05.18Ékes kapuban béna koldusApCsel 3,1-10csütörtöki bibliaóra
1978.06.04Az idő nekünk dolgozik (Anyag és szellem küzdelme)Ef 2,4-7vasárnapi istentisztelet
1978.06.25TüzekBír 9,7-16 és 19-20vasárnapi igehirdetés
1978.07.02Az elvesztett gyermeki lelkületMk 10,13-16vasárnapi istentisztelet
1978.07.09A bölcsesség kezdete (A Példabeszédek könyvéről)Péld 9,10avasárnapi istentisztelet
1978.07.13Mit tanít a Biblia az Isten Országáról?-csütörtöki bibliaóra
1978.07.23"Tulajdon kezünkkel" (Az élet és járulékos elemei)ApCsel 27,13-20vasárnapi istentisztelet
1978.08.03Vettétek a Lelket? (Szabadság és szeretet)Gal 5,1-12csütörtöki bibliaóra
1978.08.06TeherhordozásZsolt 55,23; Gal 6,2 és 6,5vasárnapi istentisztelet
1978.08.13Viszont az is meg van írva... (Igényeljük a Szentlélek munkáját!)Mt 4,1-11vasárnapi istentisztelet
1978.08.27Jézus tágassága, követői kicsinyességeMk 9,38-40 és Mt 7,21-23vasárnapi igehirdetés
1978.08.31Gyógyítás és gyógyulás bénultságbólMt 9,1-8csütörtöki bibliaóra
1978.10.05Isten országa és a házasság (Félreértések a válásról)Mt 19,1-12csütörtöki bibliaóra
1978.10.11Ne félj a haláltól, ne félj az élettől!Mt 17,1-8vasárnapi istentisztelet
1978.10.15A gazda elutazott (Keresztyén élet Isten-élmények nélkül) Mt 21,33-41vasárnapi istentisztelet
1978.10.22FÉLREÉRTÉSEK 1. Isten az égben? Isten az emberben!-evangélizáció 1.
1978.10.23FÉLREÉRTÉSEK 2. Ős-szorongás és ősbizalom-evangélizáció 2.
1978.10.24FÉLREÉRTÉSEK 3. Participáció - részesedés az isteni életbenRóm 8,26aevangélizáció 3.
1978.10.25FÉLREÉRTÉSEK 4. Három általános félreértés az egyházak gyakorlatábanMk 5,25-34evangélizáció 4.
1978.10.26FÉLREÉRTÉSEK 5. Transzparencia (Mindenen átragyoghat az Isten)Róm 11,36evangélizáció 5.
1978.10.29Félelemből életbénulás (A talentumok példázata)Mt 25,14-29vasárnapi istentisztelet
1978.10.31Csak szerényen... 2Kor 12,1-10Reformáció
1978.11.16Család, nevelés, vallásos nevelésPéld 22,6 és Mt 3,11csütörtöki bibliaóra
1978.11.30A képmutatás2Tim 1,5csütörtöki bibliaóra
1978.12.03AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 1. Az ember alapvető tragédiája-evangélizáció 1.
1978.12.04AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 2. Az elakadt elváltozás tragikuma-evangélizáció 2.
1978.12.05AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 3. Tragikum a szerelemben-evangélizáció 3.
1978.12.06AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 4. A halál: tragédia?-evangélizáció 4.
1978.12.07AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 5. Vigasztalás és elkötelezés-evangélizáció 5.
1978.12.17Tulajdon helyünkön (Nehéz helyzetek megoldása)Zsolt 55,7-8vasárnapi igehirdetés
1978.12.25Testvéreimet keresem!Lk 2,1-14 és 1Móz 37.16Karácsony
1978.12.31"Az Emberfiának sokat kell szenvednie" (Márk evangéliumáról)Mk 8,27-38vasárnapi istentisztelet
1978.12.31Tenni, lenni, menni, vennitöbb IgeSzilveszter

Vissza