A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1979.01.01De! (Élet két szinten)Zsolt 34,11; Ézs 54,10; Ézs 60,2Újév
1979.01.11"Élettel és szeretettel ajándékoztál meg" (Hogyan olvassuk Jób könyvét?)Jób 10,1-13csütörtöki bibliaóra
1979.01.14A közelség távolságot teremt (Véges és végtelen)Mk 6,1-6vasárnapi istentisztelet
1979.01.25Hogyan gyógyított Jézus?Mk 8,22-26csütörtöki bibliaóra
1979.01.28„Embereknél lehetetlen”-keresztelés
1979.02.11Jób könyvéről az Újszövetség fényébenJób 42,5-6vasárnapi istentisztelet
1979.02.18Dábár (Előragyog-e Isten Igéje a világban?)1Sám 3,1-12vasárnapi istentisztelet
1979.02.22Saul üdvútja1Sám 9 és 10csütörtöki bibliaóra
1979.02.25Evangélium sötét háttérből (Péter drámája)Jn 21,15-17vasárnapi istentisztelet
1979.03.06A Szentlélek ajándékainak teológiai értékelése-teológiai előadás lelkészeknek
1979.03.11A Szentlélek teológiájaRóm 8,1-16teológiai előadás
1979.03.25KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ 1. ÉpítkezésMt 7,24-27evangélizáció 1.
1979.03.26KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ 2. Ne légy albérlő!-evangélizáció 2.
1979.03.27KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ 3. Építkezés együtt-evangélizáció 3.
1979.03.28KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ 4. Merre megyünk?-evangélizáció 4.
1979.03.29KŐSZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ 5. Isten épülete leszünk-evangélizáció 5.
1979.04.08Menj el, Jézus! (Az emberi és isteni valóság küzdelme)Lk 13,22 és 31-35virágvasárnapi istentisztelet
1979.04.13Az örökkévaló kegyelem egy darabkája1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1979.04.15Jézus Krisztus, az ÉlőLk 24,5Húsvét
1979.04.16"Pedig mi azt reméltük..." (Húsvét után)Lk 24,13-35 és Jn 21,15-17Húsvét
1979.04.29A keresztyén élet hosszmetszeteFil 3,17-21vasárnapi istentisztelet
1979.05.06Nem vagyunk árvákMt 9,9konfirmáció
1979.05.13Kegyelem2Kor 6,1vasárnapi istentisztelet
1979.05.27Önismeret2Kor 13,5vasárnapi igehirdetés
1979.06.03Kétféle tűz2Móz 3,1-8Pünkösd
1979.06.17Vakáció, szabadság, utazásMt 28,20b; Jn 15,4a; ApCsel 18,10bvasárnapi istentisztelet
1979.07.05Az élet újratanulásaJer 45csütörtöki bibliaóra
1979.07.08Miért nem térnek meg az emberek?Jel 16,8-9vasárnapi igehirdetés
1979.07.22"Ha vádol a szívünk..."1Jn 3,18-20vasárnapi igehirdetés
1979.09.09Következetes az Isten?Ez 33,12-17 és Mt 11,27vasárnapi istentisztelet
1979.09.13Vigyázzatok! (A világosságról)Lk 11,35csütörtöki bibliaóra
1979.09.20A megtérésről - a teljes Szentírás szellemébenLk 13,1-5csütörtöki bibliaóra
1979.09.23Igen és nemMt 28,18-20 és Mt 5,37keresztelés
1979.09.27Hogyan olvassuk a Bibliát? (A tékozló fiú) Lk 15,11-32csütörtöki bibliaóra
1979.09.30A mi evangéliumunk – egy szín a keresztyénségben2Kor 11,2-5vasárnapi istentisztelet
1979.10.07Gyógyulás a lelki vakságbólJn 9,39-41vasárnapi istentisztelet
1979.10.11A töprengő IstenLk 20,9-19csütörtöki bibliaóra
1979.10.17Belső világosság - Az emberi életről-evangélizáció
1979.10.18Belső világosság - A halálról-evangélizáció
1979.10.31Teológia = antropológia = krisztológia (Ne ítélj!)Róm 2,1-5Reformáció
1979.11.01Pál evangéliuma (A Római levélről)Róm 2,16csütörtöki bibliaóra
1979.11.11Pál és Jakab (Nyitás Isten felé)Róm 3,28 és 4,1-2; Jak 2,21 és 2,24vasárnapi istentisztelet
1979.11.15ÜdvbizonyosságRóm 5,1-8 és 18-21csütörtöki bibliaóra
1979.11.22Az ember tragédiája és megváltásaRóm 7,14-25 és Róm 8,1csütörtöki bibliaóra
1979.11.25A Szentlélek evangéliuma (A Lélek kétféle működése)Róm 8,22-28vasárnapi istentisztelet
1979.11.29El tudjuk-e engedni a jót a jobbért?Róm 9-11csütörtöki bibliaóra
1979.12.02A keresztyén etika három alapelveRóm 12:1-2,13-14,17,21 vasárnapi istentisztelet
1979.12.20Adventi folyamatZak 8,13csütörtöki bibliaóra
1979.12.25A második Ádám (Jézus Krisztus örökké aktuális)Kol 2,9-10Karácsony
1979.12.30Kiáltunk vagy jajgatunk?Hós 7,14vasárnapi istentisztelet

Vissza