A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1980.01.06Szerethetjük-e az ellenségünket?Mt 5,43-45vasárnapi istentisztelet
1980.01.13"De ha nem tenné is..." (Kevesek a keskeny úton)Mt 7,13-14; Mt 8,21-22 és Dán 3,17-18vasárnapi istentisztelet
1980.01.20Jézus gyógyításai Lk 6,17-19vasárnapi istentisztelet
1980.01.24Értékes vagyMt 10,29-31csütörtöki bibliaóra
1980.01.27A kételkedés rehabilitálásaMt 11,2-3 és Jn 20,24-25vasárnapi istentisztelet
1980.01.31Meghasonlás és belső egységMt 12,22-30csütörtöki bibliaóra
1980.02.10A másik út1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.02.17Körülzár vagy körülölel az Isten?Zsolt 139,23-24vasárnapi igehirdetés
1980.03.06A gondolkodás dicsősége és szégyeneMt 22,23-33csütörtöki bibliaóra
1980.03.23A "SZENT LEHET" 1. A "zsarnoki van" -evangélizáció 1.
1980.03.24A "SZENT LEHET" 2. Elhanyagolt dimenzió-evangélizáció 2.
1980.03.25A "SZENT LEHET" 3. Miért nem lehet?-evangélizáció 3.
1980.03.26A "SZENT LEHET" 4. Abbahagyom vagy folytatom?-evangélizáció 4.
1980.03.27A "SZENT LEHET" 5. A legszentebb "lehet" (Belső harc)-evangélizáció 5.
1980.03.30"Bárcsak felismerted volna a békességre vezető utat!"Lk 19,41-44Virágvasárnap
1980.04.03A megkötözött JézusMk 15,1csütörtöki bibliaóra
1980.04.04Egy másfajta hatalomRóm 12,21Nagypéntek
1980.04.04A megtöretett kenyér1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.04.06Üres fecsegés?Lk 24,10-11Húsvét
1980.04.13Erő (Az ifjúsági istentiszteletek elé)Jer 1,4-10 és 1Kor 4,20ifjúsági istentisztelet
1980.04.20Kis Biblia a nagy Biblián belül-ifjúsági istentisztelet
1980.04.20Az elemek hatalmaGal 4,8-11vasárnapi istentisztelet
1980.04.27Márk evangéliuma, az emberarcú evangélium-ifjúsági istentisztelet
1980.04.27A keresztyén élet harci eleme (Tamás evangéliumáról)Mk 3,27vasárnapi istentisztelet
1980.05.07Hálaadás (Zsindelyné Tüdős Klára búcsúztatása)2Kor 4,6-8 és 4,16-5,2temetés
1980.05.11A bűnről (Istensugárzásban célirányosan élni) Zsid 10,4 és 10vasárnapi istentisztelet
1980.05.11Máté evangéliuma (A "több")-ifjúsági istentisztelet
1980.05.15A test Igévé lettApCsel 1,1-11Áldozócsütörtök
1980.05.18Lukács evangéliuma (A tékozló fiú)-ifjúsági istentisztelet
1980.05.18Miért lettem hívő ember?Zsid 11,32-40 és 10,39vasárnapi istentisztelet
1980.05.22A Szentlélek cselekedeteiről szóló könyv (Előszó az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvhöz)ApCsel 11,12csütörtöki bibliaóra
1980.05.25János teológiája (Jézus ügyének nyitottsága)-ifjúsági istentisztelet
1980.05.25Szentlélek és úrvacsora1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.06.01Jézus és Keresztelő János-ifjúsági istentisztelet
1980.06.01Sugárzó élet és világáhítatMt 28,18-20 keresztelés
1980.06.01"Én azt gondoltam..."2Kir 5,1-14vasárnapi istentisztelet
1980.06.05Gyógyítás az Ékes kapunál (Gyógyulások sorozatán keresztül üdvözülünk)ApCsel 3,1-10csütörtöki bibliaóra
1980.06.08Jézus és a farizeusok-ifjúsági istentisztelet
1980.06.15Párválasztás-ifjúsági istentisztelet
1980.06.22"Kitöltöm lelkemet minden emberre"Jóel 3,1avasárnapi igehirdetés
1980.06.22A sákramentumokrólMt 28,18-20keresztelés ifjúsági istentiszteleten
1980.06.26"... nevezték először keresztyéneknek"ApCsel 11,19-26csütörtöki bibliaóra
1980.07.06Venni és továbbadni Isten különleges szeretetétMt 28,18-20keresztelés
1980.07.27A nem lelki és a lelki ember1Móz 25,21-34 és 1Kor 2,12-14 vasárnapi istentisztelet
1980.08.10Ki az a Jézus?2Kor 11,3-4vasárnapi istentisztelet
1980.08.14Jézus legyen az első!Kol 1,18csütörtöki bibliaóra
1980.08.24Redukált életEf 3,19vasárnapi istentisztelet
1980.09.14A vakon született ember (Továbblépés az erkölcsi világrend szintjéről)Jn 9,1-3vasárnapi istentisztelet
1980.09.14Hol van a kereszt?1Kor 11,23-26úrvacsora előtti rövid prédikáció
1980.09.18A pásztor hangja és a krisztusi ajtóJn 10,1-10csütörtöki bibliaóra
1980.09.28Jézus-ifjúsági istentisztelet
1980.10.14PÁL APOSTOL - 3. A keresztyénség: a kijózanodás mámoros öröme-evangélizáció
1980.10.15PÁL APOSTOL - 4. A Krisztus-szerű Lélek-evangélizáció 4.
1980.10.31Beszűkült tudat (A reformáció aktuális kérdése)Róm 1,1-6Reformáció
1980.11.02A gyógyító Jézus-ifjúsági istentisztelet
1980.11.13Légy csendben és várj az Úrra! (Gyönyörködj az Úrban!)Zsolt 37,1-8csütörtöki bibliaóra
1980.11.23"Irgalmasságot akarok!" (Etikai normák)Lk 11,46 és Mt 9,11-13vasárnapi istentisztelet
1980.11.27A lelkiismeret: 'együtt-tudás' (A vallás és a hit kapcsolata, holt cselekedetek)Tit 1,15csütörtöki bibliaóra
1980.11.30Isten után az első (Mit mondana Jézus a szerelemről?)-ifjúsági istentisztelet
1980.12.07És mégis…. (Jézus mint ősminta)Lk 9,23 és 1Tim 1,15-16vasárnapi istentisztelet
1980.12.0712 tétel szerelemről, házasságról-ifjúsági istentisztelet
1980.12.25"Nagy lesz Ő"Lk 1,32-33Karácsony
1980.12.31Nincs más út, csak egymás felé (Ne zárjuk tömlöcbe Isten Igéjét!)Lk 3,10-20Szilveszter

Vissza