A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1981.01.01Isten a mozgás pártján vanLk 3,21-22Újév
1981.01.04Akarat és hitMt 15,28ifjúsági istentisztelet
1981.01.11"Evezz a mélyre!" (Kifelé a "semmi" élményéből)Lk 5,1-11vasárnapi istentisztelet
1981.01.20A keresztyénség mint vitamin1Kor 12,4-7imaheti bibliaóra
1981.01.22Akarás és akarat1Kor 12,4-11csütörtöki bibliaóra
1981.01.25Szembenézni önmagunkkalLk 18,9-14ifjúsági istentisztelet
1981.02.05Eszmélés (A végső kérdések)1Jn 3,1-3 és 1Tim 2,3-4csütörtöki bibliaóra
1981.02.08Marana tha - Jövel Uram! (Az első keresztyének titka)Lk 12,35-37vasárnapi istentisztelet
1981.02.22Jézus és az Ószövetség (Betűvallás-e a keresztyénség?)-ifjúsági istentisztelet
1981.03.01Partikularizmus és univerzalizmus (Jézus és a zsidó nép)-ifjúsági istentisztelet
1981.03.01Jézus hatalma (Megismerés és továbbadás)Lk 20,1-8vasárnapi istentisztelet
1981.03.08Nők és férfiak (Nőnapi prédikáció)2Kor 3,5-6 és 14-18; Gal 3,26-28vasárnapi istentisztelet
1981.04.05Menni vagy maradni? (Bibliai ellentmondások feloldása)1Kor 7,24vasárnapi igehirdetés
1981.04.14"Azonnal" (A bibliaolvasás keskeny útja)Lk 19,11bbibliaóra
1981.04.19Miért fontos Jézus feltámadása?1Kor 15,12-19Húsvét
1981.04.20Régi lét - új lét (Döntés)2Kor 5,17húsvéthétfői istentisztelet
1981.04.23Előkészített jócselekedetekEf 2,1-10csütörtöki bibliaóra
1981.05.03Anyák napi igehirdetésÉzs 49,15vasárnapi istentisztelet
1981.05.14Jézus az élet (A vita megmerevít)1Jn 1,2csütörtöki bibliaóra
1981.05.17Giccses káprázat (Áttörni az élet hazugságainak falán)1Jn 2,15-17vasárnapi istentisztelet
1981.05.28Pokol és mennyApCsel 1,4-11 és Fil 3,18-21Áldozócsütörtök
1981.05.31Jézus és a tömegJn 6,15ifjúsági istentisztelet
1981.06.07Lelkesített anyag1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1981.06.07Jézus és a Szentlélek-ifjúsági istentisztelet
1981.06.11A betegség értelme2Krón 16,11-12csütörtöki bibliaóra
1981.06.14"Emeljétek fel a fejeteket!"Lk 21,8-19 és 25-28vasárnapi igehirdetés
1981.06.21Első és második naivitás1Kor 2,9-16 és 3,1-3; 1Kor 14,20vasárnapi istentisztelet
1981.06.25"Az Úréi vagyunk" (A keresztyén etika három koncepciója)Róm 14,7-9csütörtöki bibliaóra
1981.07.16"Gazdag lévén szegénnyé lett" (Az egzegézis fájdalmas ajándéka)2Kor 8,7-15csütörtöki bibliaóra
1981.07.19A keresztyén nevelésrőlJn 1,1-4vasárnapi istentisztelet
1981.07.19Az élet ünnepléseMt 28,18-20keresztelés
1981.08.27Emberi és Isten szerinti gondolkodás (Sokat kell szenvedni)Mk 8,11-13 és 27-37csütörtöki bibliaóra
1981.09.17Nem vagy messzeMk 12,28-34csütörtöki bibliaóra
1981.10.01Család és családterápiaApCsel 16,31csütörtöki bibliaóra
1981.10.04Más evangélium és másként hirdetett evangélium-ifjúsági istentisztelet
1981.10.11Az ősbizalomMt 28,18-20 keresztelés
1981.10.15Jézus Krisztus öröksége (A kereszt átfogó értelmezése)Mk 15,30evangélizáció 5.
1981.10.18"Nem igaz" (Máig tartó vita Istenről)Róm 5,12-21vasárnapi istentisztelet
1981.10.25Feszültség, közeg, erő (Evangélium új szavakkal)Róm 8,1 és 14-17vasárnapi istentisztelet
1981.10.31Az egyetemes papság1Pt 2,9Reformáció
1981.11.01Halottak napi elmélkedés a túlnani világról1Kor 15,19-20; 26; 28-29vasárnapi istentisztelet
1981.11.22Emberi és isteni elemek a gyülekezetben1Thessz 2,17-3,8vasárnapi istentisztelet
1981.11.29Az Isten szeretetével szemben immunissá lett emberZsolt 130 és 1Thessz 3,12vasárnapi istentisztelet
1981.12.03Megfizet az Isten?Zsolt 73csütörtöki bibliaóra
1981.12.25"Őt talán meg fogják becsülni..."Lk 2,1-14 és Lk 20,13Karácsony
1981.12.26"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme" (Szükséges-e a válasz?)Tit 2,11Karácsony

Vissza