A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1982.01.01Ne aggódjatok! (Tegnap - ma - holnap)Mt 6,25-34Újév
1982.01.03Az újjászületésrőlJn 3,7-8vasárnapi istentisztelet
1982.01.03Éljünk emberibb életet! (Az ember mint nyitott lény; program az új évre)-ifjúsági istentisztelet
1982.01.14Jézus, az élet mindennapi kenyereJn 6,47-51csütörtöki bibliaóra
1982.01.21Védtelenség és védettségZsolt 91; Mt 10,26-30 és Ef 2,13-18csütörtöki bibliaóra
1982.01.24Szabadságra jutniJn 8,32 és 36vasárnapi istentisztelet
1982.01.28Tudjuk vagy nem tudjuk?Jn 9,24-34csütörtöki bibliaóra
1982.01.31Az ember erőtlensége és erejeJn 9,7vasárnapi istentisztelet
1982.02.07"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg"Jel 14,13temetés
1982.02.07Korrigálandó gondolataink (Lázár feltámasztása)Ézs 55,8-9; Jn 11,16-25vasárnapi istentisztelet
1982.02.25Az igazságrólJn 16,12-13csütörtöki bibliaóra
1982.03.14Kételkedés és megbizonyosodásJn 20,24-29vasárnapi istentisztelet
1982.03.28ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 1. Jézus transzparenciájaLk 5,1-11evangélizáció 1.
1982.03.29ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 2. A Biblia mint holdfény (A béna teljes gyógyítása)Mk 2,1-12evangélizáció 2.
1982.03.30ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 3. A bűnösök elsőbbsége-evangélizáció 3.
1982.03.31ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 4. Jézus szabadsága (A keresztyén élet problémája: az áramszünet)Mt 17,24-27evangélizáció 4.
1982.04.01ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 5. Jézus földi pokoljárása-evangélizáció 5.
1982.04.11"Elhamarkodott módon lettetek hívőkké"1Kor 15,1-2 és 19Húsvét
1982.04.12Felragyoghat a Krisztus1Kor 11,23-26húsvéti úrvacsora előtti elmélkedés
1982.05.23Egy akaraton...(A létezés két nagy élménye; ökumené)Zsolt 133vasárnapi istentisztelet
1982.05.30Az ember felülmúlhatja önmagátApCsel 2,1-18; 2Tim 1,7Pünkösd
1982.06.13Jeremiás (Kicsoda az Isten?)Jer 15,18-21vasárnapi istentisztelet
1982.09.05A Biblia: Jézusról szóló tükröződések gyűjteménye-bibliaiskola
1982.09.12Fontos vagy Istennek!Mt 11,7-19vasárnapi istentisztelet
1982.09.23Jézus példázatairól (Az Isten országa öröm-ügy)Mt 13,44-46; Mk 4,11-12 és Mk 4,33-34 csütörtöki bibliaóra
1982.10.03Jézus megnevezései: a Messiás (Szavak új tartalommal)-bibliaiskola
1982.10.07Állj a lábadra, és felemel a lélek! (Ezékiel könyve)Ez 43,1-9; Ez 2,1 és 3,12csütörtöki bibliaóra
1982.10.10MENNYI A KERESZTYÉNSÉG A KERESZTYÉNSÉGBEN? 1. Jézus Krisztus és az Ő "ruhája"-evangélizáció 1.
1982.10.10Megbocsátás szív szerint (A gonosz szolga)Mt 18,21-35vasárnapi istentisztelet
1982.10.11MENNYI A KERESZTYÉNSÉGBEN A KERESZTYÉNSÉG? 2. A valódi Krisztus-követés-evangélizáció 2.
1982.10.12MENNYI A KERESZTYÉNSÉGBEN A KERESZTYÉNSÉG? 3. Jézus gondolkodásának két tartópillére ("Megszánta őket") Mt 9,35-36evangélizáció 3.
1982.10.13MENNYI A KERESZTYÉNSÉGBEN A KERESZTYÉNSÉG? 4. Szenvedni - keresztyénül-evangélizáció 4.
1982.10.14MENNYI A KERESZTYÉNSÉGBEN A KERESZTYÉNSÉG? 5. Kétdimenziós reménység-evangélizáció 5.
1982.10.31"Én pedig azt mondom nektek"Mt 5,43-44Reformáció
1982.11.07Jézus megnevezései: az Isten fia-bibliaiskola
1982.12.05János evangéliuma és a gnoszticizmus-bibliaiskola
1982.12.09Örömlevél (A filippiekhez írt levélről)Fil 1csütörtöki bibliaóra
1982.12.12A teológia egy újfajta értelmezésben (Döntés előtt az ember)Róm 7,24-25vasárnapi istentisztelet
1982.12.19Várom az Urat! (Mélységek)Zsolt 130vasárnapi istentisztelet
1982.12.23Talán... (Észretérünk-e a világ igézetéből?)Lk 20,9-16csütörtöki bibliaóra
1982.12.25"Pedig mi azt reméltük..."Lk 24,21aKarácsony
1982.12.26"Mit tesztek másoknál többet?"Mt 5,47Karácsony

Vissza