A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1983.01.01Tanuljatok tőlem! (Harc a kiszolgáltatottság ellen)Mt 11,28-30Újév
1983.01.02Jézus megnevezései: az Emberfia-bibliaiskola
1983.01.02Kegyelem és üdvözítő kegyelemJn 3,1-7 ; Tit 2,11vasárnapi istentisztelet
1983.01.06A botránkoztató kegyelemLk 4,1-30csütörtöki bibliaóra
1983.01.16Isten, aki szétválaszt és egybeszerkeszt (Filozofikus gondolatok)1Móz 1,3-4 és 6-7; Ef 1,10vasárnapi istentisztelet
1983.01.30A betegség mint Isten munkatársaLk 9,10-11vasárnapi istentisztelet
1983.02.13Adjátok oda, ami belül van!Lk 11,37-44vasárnapi istentisztelet
1983.02.13Isteni szféra (A sákramentumokról)Mt 28,18-20keresztelés
1983.02.20Jézus harmadik népe ("Más juhaim is vannak...")Jn 10,14-18 és ApCsel 18,9-11vasárnapi istentisztelet
1983.02.27Boldog leszel, ha...Lk 14,12-14vasárnapi istentisztelet
1983.03.03Engedd a jövőt beleszólni az életedbe! (A hamis sáfár)Lk 16,1-12csütörtöki bibliaóra
1983.03.06Pál küzdelmei és a keresztyénséget fenyegető veszélyek-bibliaiskola
1983.03.17"Tartsd meg szemem ragyogását!"Zsolt 13csütörtöki bibliaóra
1983.03.20Isten vagy császár? (Rendezd a kapcsolatodat Istennel!) Lk 20,20-26vasárnapi istentisztelet
1983.03.24Teher alatt megmaradniLk 21,19csütörtöki bibliaóra
1983.03.27Isten három népeMk 11,1-11vasárnapi istentisztelet (Virágvasárnap)
1983.04.03Találkozás a feltámadott Krisztussal1Kor 15,8-10Húsvét
1983.04.03A feltámadásról-bibliaiskola
1983.04.17A teológiai oktatás problémája (A keresztyén meditáció)Zsolt 37,7a és Jer Sir 3,26vasárnapi istentisztelet
1983.04.24Hit és igaz emberség2Pt 1,5-7vasárnapi igehirdetés
1983.04.24KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 1. A világ tele van IstennelApCsel 17,15-34evangélizáció 1.
1983.04.25KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 2. Gazdagabban élhetnénk!Mt 6,25-34evangélizáció 2.
1983.04.26KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 3. Magunk rontjuk el az életünket1Kor 2,6-12evangélizáció 3.
1983.04.27KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 4. Lehet gyógyulniLk 15,11-32evangélizáció 4.
1983.04.28KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 5. Út a teljesség felé1Kor 13evangélizáció 5.
1983.05.01Ábrahám és Sodoma ügye (Új felismerés)1Móz 18,23 és 25vasárnapi istentisztelet
1983.05.22"Boldogok a szellem koldusai"Mt 5,3Pünkösd
1983.05.29"Érettetek" (József története)1Móz 45,1-8 és 1Móz 50,15-21vasárnapi istentisztelet
1983.06.23Az igazi Jézus Krisztus keresése2Kor 11,1-11csütörtöki bibliaóra
1983.07.03A halál arcai1Kor 15,26 és Fil 1,21vasárnapi istentisztelet
1983.07.14Isten ügyének helyes képviselete (A 3. parancsolat)2Móz 20,7 és Róm 2,24csütörtöki bibliaóra
1983.08.04Krisztus mérhetetlen gazdagságaEf 3,1-13csütörtöki bibliaóra
1983.08.07A lélek egységeEf 4,1-3vasárnapi istentisztelet
1983.08.21IstensugárzásMk 3,1-6vasárnapi istentisztelet
1983.09.04Jézus tanítványa vagyok (Jézus létre hoz)Lk 14,25-27vasárnapi istentisztelet
1983.09.11"Szeresd csak tovább!" (Hóseás)Hós 3,1vasárnapi igehirdetés
1983.09.22A fügefa megátkozásaMk 11,12-14 és 20-26csütörtöki bibliaóra
1983.09.25Jóel üzenete (A sáskajárás mint szimbólum)Jóel 2,12-14vasárnapi istentisztelet
1983.10.09És mégis... (A Római levélről)Róm 3,22-24 és 4,5vasárnapi igehirdetés
1983.10.09A megváltás mint kioldozás a halálfélelemből1Kor 11,23-26; Zsolt 116,15úrvacsora előtti elmélkedés
1983.10.30A reménység jeleiRóm 5,1-8; Ezsd 10,2vasárnapi istentisztelet
1983.11.06Vigasztalás2Kor 1,3-5 és Ézs 66,13vasárnapi istentisztelet
1983.11.06ÓSZÖVETSÉGI MOZGÁSOK - 1. Szabadulás az istenek szorításábólZsolt 137,1-6evangélizáció 1.
1983.11.07ÓSZÖVETSÉGI MOZGÁSOK - 2. Az egyiptomi szabadulás (Létértelmezés mítoszokkal)2Móz 13,17-14,31evangélizáció 2.
1983.11.08ÓSZÖVETSÉGI MOZGÁSOK - 3. A pusztai vándorlás üzenetei5Móz 8,2-18evangélizáció 3.
1983.11.09ÓSZÖVETSÉGI MOZGÁSOK - 4. Jerikó elfoglalásának értelmezéseJózs 2,1-19evangélizáció 4.
1983.11.10ÓSZÖVETSÉGI MOZGÁSOK - 5. Az ószövetségi kijelentés csúcsaÉzs 53,2-12evangélizáció 5.
1983.11.27A hit kreativitása1Thessz 3,10vasárnapi igehirdetés
1983.12.01A halál utáni reménységünk1Thessz 4,13 - 5,11csütörtöki bibliaóra
1983.12.04A Te szereteted jobb az életnélZsolt 63,4avasárnapi igehirdetés
1983.12.04Bibliatudományi gyakorlatok-bibliaiskola
1983.12.11A világ szeretete (Komplementaritás)1Jn 2,15-17vasárnapi istentisztelet
1983.12.18Megismerni az igazat1Jn 5,20vasárnapi istentisztelet
1983.12.25Jézus, a szabadítóLk 2,10-11; Gal 4,19 és 5,1Karácsony

Vissza