A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1984.01.01A "sola scriptura" elv problémái-bibliaiskola
1984.01.22Evezz a mélyre! (Érdemes-e a biztos talajt elhagyni?)Mt 8,18-27vasárnapi istentisztelet
1984.01.29Elváltozás tűzön-vízen átÉzs 43,1-3vasárnapi istentisztelet
1984.02.05A szenvedő IstenÉzs 63,9bibliaiskola
1984.02.09Szabad jót tenniMt 12,1-14csütörtöki bibliaóra
1984.02.12Tökéletesség (Zsidó, hellén és keresztyén szemlélet)Mt 5,48vasárnapi istentisztelet
1984.02.16Tökéletesség - II. (Megragadott engem a Krisztus?)Fil 3,12-16csütörtöki bibliaóra
1984.02.26Jézus és a hagyományokMt 15,1-3 és 9vasárnapi istentisztelet
1984.03.04Jézus példázatairól-bibliaiskola
1984.03.11A gazdag ifjúMk 10,24-27vasárnapi istentisztelet
1984.03.18Példázatok az imádkozásrólLk 18,1-8 és Lk 11,5-10vasárnapi istentisztelet
1984.03.25Igenek és nemekMt 21,28-31vasárnapi istentisztelet
1984.03.29A végső idők jelei - a mi életünkbenMt 24,3-22csütörtöki bibliaóra
1984.04.01Az ítéletről (A hívőkre és nem hívőkre vonatkozó mérték)Mt 25,31-46; Jn 14,6; Mt 7,21-23vasárnapi istentisztelet
1984.04.08AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 1. Nem teljesítmény, hanem ajándékMt 20,1-16evangélizáció 1.
1984.04.09AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 2. Nem élvezésre, hanem továbbadásraMt 18,21-35evangélizáció 2.
1984.04.10AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 3. Nem erósz (csak), hanem agapéLk 10,25-37evangélizáció 3.
1984.04.11AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 4. Nem keserűen, hanem örömmelMk 2,18-19 és Mt 6,16-17evangélizáció 4.
1984.04.12AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 5. Nem parancsra, hanem szabadon (A tékozló fiú)Lk 15,1-3 és 11-32evangélizáció 5.
1984.04.15Jézus előttünk megy (Győzelmeink és vereségeink)Mk 10,32-34Virágvasárnap
1984.04.19Jézus végrendelete (A lábmosás)Jn 13,1-30csütörtöki bibliaóra (Nagycsütörtök)
1984.04.20A kereszt botránya (Utópia a szeretet?)1Kor 1,17-18 és 22-24Nagypéntek
1984.04.22Az élő Krisztus egzisztenciális kereséseLk 24,5Húsvét
1984.05.06Vallásos és nem vallásos antropológiaZsolt 8 és 1Kor 2,11-16bibliaiskola
1984.06.06A keresztyén házasság jellemzői2Kor 3,18házasság megáldása
1984.06.10Vegyétek Isten szeretetét!Jn 20,20-22Pünkösd
1984.06.21Istennek kell inkább engedni (Elvek helyett Szentlélek)ApCsel 5,25-32csütörtöki bibliaóra
1984.06.24Érette vagyunk, nem elleneApCsel 6,8-15vasárnapi istentisztelet
1984.07.05"Semmiképpen nem, Uram!" (Péter és Kornéliusz)ApCsel 10,9-33csütörtöki bibliaóra
1984.07.19Kinek böjtölünk?Zak 7,1-12csütörtöki bibliaóra
1984.07.26A szenvedés irracionalitásaJób 1csütörtöki bibliaóra
1984.08.26"Ha ismernéd az Isten ajándékát"Jn 4,4-15vasárnapi istentisztelet
1984.09.02Az Isten kenyere (Kemény beszéd)Mt 5,5 és Jn 6,60,66-69vasárnapi istentisztelet
1984.09.20"Ti is istenek vagytok" (A Biblia legvakmerőbb Igéje)Jn 10,31-42csütörtöki bibliaóra
1984.09.23"Jobb, ha egy ember hal meg..." (Jól értjük a mondanivalót?) Jn 11,49-53vasárnapi istentisztelet
1984.09.30Van bennem szeretet?Jn 13,1-11 és 13,34vasárnapi istentisztelet
1984.10.04János evangéliumának üzenete egykor és ma (Intézmény és agapé)Jn 14,1-21csütörtöki bibliaóra
1984.10.07A mítoszok szerepe életünkben-bibliaiskola
1984.10.14MOZGÓ VILÁG 1. A világ-evangélizáció 1.
1984.10.15MOZGÓ VILÁG 2. Mozgás-evangélizáció 2.
1984.10.16MOZGÓ VILÁG 3. Válság (kioldozás a szorongásból)-evangélizáció 3.
1984.10.17MOZGÓ VILÁG 4. Az egyház (Hova ne menjünk?)-evangélizáció 4.
1984.10.18MOZGÓ VILÁG 5. Megváltás (A tékozló fiú példázata)Lk 15,11-32evangélizáció 5.
1984.10.21Törvény vagy evangélium?Gal 3,1-5vasárnapi istentisztelet
1984.11.04Jézus teljesebb emberségre akar segíteni (Egyházkritika)-bibliaiskola
1984.12.20Mária, a kegyelembe fogadottLk 1,26-38 és 46-55csütörtöki bibliaóra
1984.12.27Lukács evangéliumáról-csütörtöki bibliaóra
1984.12.30Keresztelő János igazsága és tévedése (A szív megtisztulása)Lk 3,15-17vasárnapi istentisztelet
1984.12.31Vizsgáljátok meg a bennetek levő Jézus Krisztust!5Móz 8,2-6 és 2Kor 13,5Szilveszter

Vissza