A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1986.01.19Jelkívánás (A hitre jutás útja ma)Mk 8,11-13vasárnapi istentisztelet
1986.03.02"Hang"1Kir 19,9-18; 1Móz 3,8-10 és Jn 10,27vasárnapi istentisztelet
1986.03.28A keresztről felső fokonGal 6,14Nagypéntek
1986.04.03KimozdulásZsid 11,8-12csütörtöki bibliaóra
1986.04.20ERETNEK VOLT JÉZUS? - 1. Jézus eretneksége: az ő másfélesége-evangélizáció
1986.04.21ERETNEK VOLT JÉZUS?- 2. Eretnek tanítások Istenről-evangélizáció
1986.04.22ERETNEK VOLT JÉZUS? - 3. Eretnek tanítások az emberről (Antropológiai elemek)-evangélizáció
1986.04.23ERETNEK VOLT JÉZUS? - 4. Jézus és a nők-evangélizáció
1986.04.24ERETNEK VOLT JÉZUS? - 5. Jézus a másféle megváltó-evangélizáció
1986.04.27ERETNEK VOLT JÉZUS? - 6. "A Lelket meg ne oltsátok!" (Összefoglalás)-evangélizáció
1986.05.04A Szentlélekről és az emberrel való kapcsolatáról-bibliaiskola
1986.05.08Nemcsak, hanem...!Ef 1,15-23Áldozócsütörtök
1986.05.11"Annakokáért"Ef 5,1-2 és 14-17vasárnapi igehirdetés
1986.06.08Ki formál téged?Ézs 64,7vasárnapi istentisztelet
1986.06.12"Vidámíts meg újra!"Zsolt 51 és Zsolt 126csütörtöki bibliaóra
1986.06.15Misszió egykor és ma (Vigasztalás) ApCsel 11,19-26vasárnapi istentisztelet
1986.06.19"Nem az vagyok"ApCsel 13,25csütörtöki bibliaóra
1986.06.26Ki a keresztyén? (Válasz egy katolikus teológus írására)ApCsel 11,26csütörtöki bibliaóra
1986.07.06AngyalokZsolt 8,4-7vasárnapi istentisztelet
1986.08.17Belső világosságunk őrzéseMt 5,16 és Mt 6,23vasárnapi istentisztelet
1986.08.21Elrontott élet és harmonikus életMt 7,13-14csütörtöki bibliaóra
1986.08.31Új borMt 9,16-17vasárnapi istentisztelet
1986.09.09Katolikusok és protestánsok-teológiai előadás
1986.09.14Minden bűn megbocsáttatikMt 12,31-32vasárnapi istentisztelet
1986.09.21A búza és a konkoly példázatárólMt 13,24-30vasárnapi istentisztelet
1986.10.05Jézus és a törvényMt 5,17-20bibliaiskola
1986.10.12MIT MOND A BIBLIA? - 1. Istenről-evangélizáció 1.
1986.10.13MIT MOND A BIBLIA? - 2. A világról-evangélizáció 2.
1986.10.14MIT MOND A BIBLIA? - 3. Az emberről-evangélizáció 3.
1986.10.15MIT MOND A BIBLIA? - 4. A megváltásról-evangélizáció 4.
1986.10.16MIT MOND A BIBLIA? - 5. A jövőről-evangélizáció 5.
1986.11.02Az I. század keresztyénsége - Máté küzdelmei-bibliaiskola
1986.11.23Új ének (Van-e hatalma ma Jézus Krisztusnak?)Zsolt 98,1vasárnapi istentisztelet
1986.11.30Munkáljátok üdvösségeteket!Fil 2,12bvasárnapi istentisztelet
1986.12.14Az élő Krisztus kereséseJn 1,19-20 és Jn 8,58vasárnapi istentisztelet
1986.12.21A Messiás várásaRóm 8,19 és 22-24vasárnapi istentisztelet
1986.12.25Bővölködő életJn 10,10Karácsony

Vissza