A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1987.01.01Váltás az egyházban és életünkbenEf 5,15-16Újév
1987.01.04Hans Küng és Pinchas Lapide beszélgetése Jézusról-bibliaiskola (könyvismertetés)
1987.01.27Egy Krisztus és sok krisztológia-teológiai előadás
1987.02.08A "volna" trónfosztásaJn 11,14-32vasárnapi istentisztelet
1987.02.10Krisztus a mai világban-teológiai előadás
1987.02.26"Jobb néktek"Jn 16,1-15csütörtöki bibliaóra
1987.03.01A nyugati keresztyénség és a keleti vallások-teológiai előadás
1987.03.12Isten szavának kapcsolata a BibliávalZsolt 119,105csütörtöki bibliaóra
1987.03.22Kereszten át az örömbe1Kor 1,17bvasárnapi istentisztelet
1987.04.05Az Újszövetség legproblematikusabb fejezete1Kor 7bibliaiskola
1987.04.12Isteni "kell"Mt 16,21virágvasárnap
1987.05.17Tövis adatott...2Kor 12,7-10vasárnapi istentisztelet
1987.05.24Az igaz(i) ember hitből élRóm 1,17vasárnapi istentisztelet
1987.05.31"Nincs különbség" (De lehet!)Róm 3,22vasárnapi istentisztelet
1987.06.07És ma van-e Szentlélek?ApCsel 19,1-7Pünkösd
1987.06.21Politizálunk-e? (Pál három szempontja)Róm 12,21 és Róm 13,11-12vasárnapi istentisztelet
1987.07.05"Minden a tietek, ti viszont a Krisztuséi vagytok"1Kor 3,21-23vasárnapi istentisztelet
1987.07.12Lukács három gondolataLk 3,21-38 és 4,1-13vasárnapi istentisztelet
1987.07.16Péter és Pál megtérésének közös vonásaiLk 5,1-11csütörtöki bibliaóra
1987.07.26A tékozló fiú és a bátyjaLk 15,11-32vasárnapi istentisztelet
1987.08.02A vérfolyásos asszony (Az erőt adó Jézus)Lk 8,40-48vasárnapi istentisztelet
1987.09.13Szegény Biblia!2Kor 3,6; 3,12-18; 4,3-4vasárnapi istentisztelet
1987.10.04Eszkatológia - A reménységről-bibliaiskola
1987.10.18NÉGYSZEMKÖZT JÉZUSSAL 1. A gazdag ifjú (A rosszul sikerült találkozás)Mk 10,17-27evangélizáció 1.
1987.10.19NÉGYSZEMKÖZT JÉZUSSAL 2. A vérfolyásos asszony (erő)Mk 5,24-35evangélizáció 2.
1987.11.01Önkritikus hálaadás2Móz 3,1-12 és Róm 8,14-16Reformáció
1987.11.15Az vagyok, akivé leszek (Eszmélődés)1Jn 3,2-3vasárnapi istentisztelet
1987.12.06Az apokaliptika három évszázada-bibliaiskola
1987.12.10A Jelenések könyvérőlJel 9-11csütörtöki bibliaóra
1987.12.13Vesztek erőt! (Túllépni a szürke életen)ApCsel 1,6-8vasárnapi istentisztelet
1987.12.26Mi újat hozott Jézus? (Az Úr pedig a Lélek)2Kor 3,17-18 és Fil 2,12-15Karácsony

Vissza