A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1988.01.01Isten betölti a mi szükségeinketFil 4,19Újév
1988.01.10"Több"Mt 5,46-47; Mt 6,25 és Mt 5,20vasárnapi istentisztelet
1988.01.31Igen, Atyám! (Sors, küldetés, határaink)Mt 11,26vasárnapi istentisztelet
1988.02.04Igen, Atyám! (Perlekedés, beszélgető engedelmesség) Mt 11,26; Jer 12,1; Mt 26,39csütörtöki bibliaóra
1988.02.28A válásrólMt 19,1-11vasárnapi istentisztelet
1988.03.27Hogyan dicsőítette meg Jézus az Atyát?Jn 17,1-4Virágvasárnap
1988.04.01Kereszthalál - értünk Mk 15,16-32 és Róm 5,6-8Nagypéntek
1988.04.03Elváltozás (Találkozás a feltámadt Krisztussal)1Kor 15,3-10Húsvét
1988.04.03"Szálla alá poklokra" (Az Apostoli Hitvallás és a végső valóság)-bibliaiskola
1988.04.07A kísértésrőlJak 1,12-15csütörtöki bibliaóra
1988.04.24HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 1. HajózunkApCsel 27,1-12evangélizáció 1.
1988.04.25HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 2. "A tőkesúly"ApCsel 27,7-20evangélizáció 2.
1988.04.26HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 3. MegszökniApCsel 27,18-38evangélizáció 3.
1988.04.27HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 4. Ki vétkezett? (Titanic)ApCsel 27,39-44evangélizáció 4.
1988.04.28HAJÓTÖRÖTTEK VAGYUNK? 5. SzabadulásApCsel 27,39-44 és 28,1-2evangélizáció 5.
1988.05.08Isten megigazítja az istentelent (Vallásosság vagy evangéliumi hit)Lk 18,9-14 és Róm 4,5vasárnapi istentisztelet
1988.05.12"Ő él!" (Régi jelkép mai jelentése)ApCsel 1,1-24Áldozócsütörtök
1988.05.22Kozmikus reménység-úrvacsora előtti rövid prédikáció
1988.05.23Tudunk imádkozni? (Szükséges a Lélek segítsége)Róm 8,26-27Pünkösdhétfő
1988.05.29Ütközések az emberekkel és Jézus KrisztussalRóm 9,32-33vasárnapi istentisztelet
1988.06.12Átmeneti állapotMt 28,18-20keresztelés
1988.06.26Hagyomány és/vagy kijelentésGal 1,15-17vasárnapi istentisztelet
1988.08.07ŐsbizalomMt 28,18-20keresztelés
1988.08.18VezetésRóm 8,14csütörtöki bibliaóra
1988.08.28"Vesztek erőt" (Rosszul feltett kérdés)ApCsel 1,6-8vasárnapi istentisztelet
1988.09.01Gondolatok az Ószövetség tanulmányozásáhozApCsel 2,22-36csütörtöki bibliaóra
1988.09.04Az ószövetségi ősi krédó5Móz 26,1-10bibliaiskola
1988.09.11"Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek"ApCsel 5,25-29vasárnapi istentisztelet
1988.10.13Egyházi egység (Van-e elég Krisztus bennünk?)ApCsel 15,12-21csütörtöki bibliaóra
1988.10.23Keresd az Istent! (Pál athéni beszéde)ApCsel 17,22-33vasárnapi istentisztelet
1988.11.06Az Ószövetség központi kérdése (Ugyanaz az Isten?)-bibliaiskola
1988.11.13TEO-LOGIA - ANTROPO-LOGIA 1. A kérdező és a megkérdezett ember-evangélizáció 1.
1988.11.14TEO-LOGIA - ANTROPO-LOGIA 2. Az emberlét isteni többlete-evangélizáció 2.
1988.11.15TEO-LOGIA - ANTROPO-LOGIA 3. Az emberi hangokon túli Hang-evangélizáció 3.
1988.11.16TEO-LOGIA - ANTROPO-LOGIA 4. A lelkiismeret szava-evangélizáció 4.
1988.11.17TEO-LOGIA - ANTROPO-LOGIA 5. Isten győzelmes szeretete-evangélizáció 5.
1988.11.20Segítség a szabadulásraMt 28,18-20 és Jn 8,36keresztelés
1988.11.24Az Isten szólt (Amnesztia)Zsid 1,1-3csütörtöki bibliaóra
1988.11.27"Karám" (A jó pásztor)Lk 15,4-8vasárnapi istentisztelet
1988.12.04A Tóráról-bibliaiskola
1988.12.08Holt cselekedetek (A megváltásra szoruló lelkiismeret)Zsid 9,1-14csütörtöki bibliaóra
1988.12.11Várakozás - elvárás - bizalom2Kor 1,15-20vasárnapi istentisztelet
1988.12.26Kis Karácsony és nagy Karácsony 1Kor 15,8 és Gal 1,15-16aKarácsony

Vissza