A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1989.01.05Mózes ötödik könyvéről5Móz 4 és 6 válogatott versek (5Móz 4,1-8; 25-31 és 5Móz 6,4-9; 10-14; 20-23)csütörtöki bibliaóra
1989.01.08Karizma és intézmény az Ószövetségben-bibliaiskola
1989.01.15Hit által erőt venni Jézustól (A vérfolyásos asszony)Mk 5,24-34 ill. Mk 5,28-30avasárnapi istentisztelet
1989.02.05A királyok kora-bibliaiskola
1989.02.09A válásról - a bibliatudomány segítségévelMk 10,1-12csütörtöki bibliaóra
1989.02.12"Százannyit kap"Mk 10,17-31vasárnapi istentisztelet
1989.02.26"Nem vagy messze az Isten országától."Mk 12,28-34vasárnapi istentisztelet
1989.02.26SzomjúságMt 28,18-20keresztelés
1989.03.05Ézsaiás (A prófétaság)-bibliaiskola
1989.03.26Első és második találkozásApCsel 7,13aHúsvét
1989.04.02Deutero-Ézsaiás (A négy ének)-bibliaiskola
1989.04.09"Igazodjatok egymáshoz!" 1Kor 1,10-17vasárnapi istentisztelet
1989.04.18Az emberi és isteni történések érintkezéseMt 15,21-28evangélizáció 3.
1989.04.20Tíz segítség a hazataláláshozJn 3,1-8evangélizáció 5.
1989.04.23Az ítélkezésről1Kor 4,3-5vasárnapi istentisztelet
1989.05.04Felmagasztalta Őt!Fil 2,5-11Áldozócsütörtök
1989.05.07Jeremiás-bibliaiskola
1989.05.21Elrendetlenedés1Kor 14,23-25vasárnapi istentisztelet
1989.05.25A Bibliában van nem-Biblia isJózs 11, 1-15csütörtöki bibliaóra
1989.05.28"Senki sem szolgálhat két úrnak" (Én helyett Te!)Mt 6,24vasárnapi istentisztelet
1989.06.04Ezékiel-bibliaiskola
1989.06.11Legyünk mindnyájan az evangélium misszionáriusai!Jn 3,16-17vasárnapi istentisztelet
1989.07.09A "nagy erő" (Jézus gyógyításai)Mk 9,14-24vasárnapi istentisztelet
1989.07.23Páholy-keresztyénség (Egy mindenkiért)Jn 11,47-52vasárnapi istentisztelet
1989.08.06A szőlő tanításaJn 15,1-8vasárnapi istentisztelet
1989.09.09Az egyszerű élet gazdagságatöbb igeelőadás
1989.09.10A személyes teológia kimunkálása-teológiai előadás
1989.10.15Bölcsesség és üdvösség (Ki segít?)Péld 9,1-6 és 10-12; Péld 27,10vasárnapi istentisztelet
1989.11.05Az Isten szól (Interkulturális teológia)-teológiai előadás
1989.11.12GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 1. Jézus a mi orvosunk!Mk 8,22-26 és Mk 10,46-52evangélizáció 1.
1989.11.13GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 2. A bénaMk 2,1-12evangélizáció 2.
1989.11.14GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 3. Betegség és gyógyulásMk 1,40-45evangélizáció 3.
1989.11.15GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 4. A megszállottMk 5,1-20evangélizáció 4.
1989.11.16GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 5. A vérfolyásos asszonyMk 5,24-34evangélizáció 5.
1989.12.03Szentháromság és Szentlélek-teológiai előadás
1989.12.07Izsák (Túl sok happy end!)1Móz 22,9-18csütörtöki bibliaóra
1989.12.10Sőt! (Rebeka)1Móz 24,1-28vasárnapi istentisztelet
1989.12.31Csendesedjetek el!Zsolt 46Szilveszter

Vissza