A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1990.01.07Tudomány és hit2Pt 3,12teológiai előadás
1990.01.14"Ti azonban..." (Lukács "Hegyi Beszéde")Lk 6,27-36vasárnapi igehirdetés
1990.02.25"Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Szabadulás a szorongásból)Róm 8,31-39vasárnapi istentisztelet
1990.03.04Antropológiák a Bibliában-teológiai előadás
1990.03.04Csúcs-öröm (A siker két szintje)Lk 10,17-20vasárnapi istentisztelet
1990.04.01Messiási öntudat (Jézus, az őskarizmatikus)-teológiai előadás
1990.04.08AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 1. A háttérbe szorított názáreti Mester-evangélizáció 1.
1990.04.09AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 2. A Jézus-kutatás állásaLk 10,25-37evangélizáció 2.
1990.04.10AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 3. A legnagyobb parancsolatLk 10,25-29evangélizáció 3.
1990.04.11AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 4. A példázat igazsága (Zsidó és görög szemlélet)Lk 10,29-37evangélizáció 4.
1990.04.12AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS 5. Jézus Krisztus mint irgalmas samaritánus-evangélizáció 5.
1990.04.15A feltámadásba vetett hit erejeFil 3,10Húsvét
1990.04.29Hypogramma (Péter első levele)1Pt 2,18-25vasárnapi igehirdetés
1990.05.13Váltságvallás (Implicit és explicit hit)-teológiai előadás
1990.05.13Tűzből kiragadott üszök (Ámos próféta üzenete)Ám 4,12-13vasárnapi istentisztelet
1990.05.24Elment, de közelebb került hozzánkLk 24,50-52Áldozócsütörtök
1990.06.03A testről - a Szentírás világosságában-teológiai előadás
1990.06.04Miért nem kapunk Szentlelket?Lk 11,9-13Pünkösdhétfő
1990.06.17"Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál"Róm 8,28vasárnapi igehirdetés
1990.07.29Velünk van az Isten!Mt 1,23 és Róm 8,31vasárnapi istentisztelet
1990.08.19Látni a láthatatlantZsid 11,27vasárnapi istentisztelet
1990.09.02A munkálkodó Szentlélek-teológiai előadás
1990.09.09Kétlelkűség (Jakab levele)Jak 1,7vasárnapi istentisztelet
1990.09.09Lélegzés és "lélekzés"Mt 28,18-20keresztelés
1990.09.23"Adós vagyok" (Örömöt szerezni a másiknak)Róm 1,14-15vasárnapi istentisztelet
1990.10.04Pál és Máté teológiája (Pluralizmus a Bibliában)Róm 3,21-26 és Mt 5,17-20csütörtöki bibliaóra
1990.10.07Szereptanulás és megváltott életMt 28,18-20keresztelés
1990.10.25Az univerzum megváltása (Reménykedés)Róm 8,18-27csütörtöki bibliaóra
1990.12.02A lelkiismeret-teológiai előadás
1990.12.25A transzcendencia rejtjeleinek kibetűzéseLk 2,1-14 és 34-35Karácsony

Vissza