A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1975.03.30"...és Péternek" (Él a Krisztus!)Mk 16,7Húsvét
1975.07.06SzabadidőMk 2,27vasárnapi istentisztelet
1977.07.24Halálos szeretet (Márk szemlélete Krisztus ügyéről)Mk 9,7-10vasárnapi istentisztelet
1977.09.01"Mi elhagytunk mindent"Mk 10,17-31csütörtöki bibliaóra
1977.09.15Ami elmúlik, és ami megmaradMk 13,31 és 1Kor 7,31bcsütörtöki bibliaóra
1977.09.22"Eszébe jutott..."Mk 14,66-72 és Róm 12,1-2csütörtöki bibliaóra
1978.03.21"Az Emberfia sokat fog szenvedni"Mk 9,12 nagyheti evangélizáció 2.
1978.07.02Az elvesztett gyermeki lelkületMk 10,13-16vasárnapi istentisztelet
1978.08.27Jézus tágassága, követői kicsinyességeMk 9,38-40 és Mt 7,21-23vasárnapi igehirdetés
1978.10.25FÉLREÉRTÉSEK 4. Három általános félreértés az egyházak gyakorlatábanMk 5,25-34evangélizáció 4.
1978.12.31"Az Emberfiának sokat kell szenvednie" (Márk evangéliumáról)Mk 8,27-38vasárnapi istentisztelet
1979.01.14A közelség távolságot teremt (Véges és végtelen)Mk 6,1-6vasárnapi istentisztelet
1979.01.25Hogyan gyógyított Jézus?Mk 8,22-26csütörtöki bibliaóra
1980.04.03A megkötözött JézusMk 15,1csütörtöki bibliaóra
1980.04.27A keresztyén élet harci eleme (Tamás evangéliumáról)Mk 3,27vasárnapi istentisztelet
1981.08.27Emberi és Isten szerinti gondolkodás (Sokat kell szenvedni)Mk 8,11-13 és 27-37csütörtöki bibliaóra
1981.09.17Nem vagy messzeMk 12,28-34csütörtöki bibliaóra
1981.10.15Jézus Krisztus öröksége (A kereszt átfogó értelmezése)Mk 15,30evangélizáció 5.
1982.03.29ALULRÓL INDULÓ KRISZTOLÓGIA 2. A Biblia mint holdfény (A béna teljes gyógyítása)Mk 2,1-12evangélizáció 2.
1982.09.23Jézus példázatairól (Az Isten országa öröm-ügy)Mt 13,44-46; Mk 4,11-12 és Mk 4,33-34 csütörtöki bibliaóra
1983.03.27Isten három népeMk 11,1-11vasárnapi istentisztelet (Virágvasárnap)
1983.08.21IstensugárzásMk 3,1-6vasárnapi istentisztelet
1983.09.22A fügefa megátkozásaMk 11,12-14 és 20-26csütörtöki bibliaóra
1984.03.11A gazdag ifjúMk 10,24-27vasárnapi istentisztelet
1984.04.11AZ EVANGÉLIUMOK JÉZUSA 4. Nem keserűen, hanem örömmelMk 2,18-19 és Mt 6,16-17evangélizáció 4.
1984.04.15Jézus előttünk megy (Győzelmeink és vereségeink)Mk 10,32-34Virágvasárnap
1985.04.05"Én Istenem, én Istenem..." (Szakítópróba)Mk 15,34Nagypéntek
1986.01.19Jelkívánás (A hitre jutás útja ma)Mk 8,11-13vasárnapi istentisztelet
1987.10.18NÉGYSZEMKÖZT JÉZUSSAL 1. A gazdag ifjú (A rosszul sikerült találkozás)Mk 10,17-27evangélizáció 1.
1987.10.19NÉGYSZEMKÖZT JÉZUSSAL 2. A vérfolyásos asszony (erő)Mk 5,24-35evangélizáció 2.
1988.04.01Kereszthalál - értünk Mk 15,16-32 és Róm 5,6-8Nagypéntek
1989.01.15Hit által erőt venni Jézustól (A vérfolyásos asszony)Mk 5,24-34 ill. Mk 5,28-30avasárnapi istentisztelet
1989.02.09A válásról - a bibliatudomány segítségévelMk 10,1-12csütörtöki bibliaóra
1989.02.12"Százannyit kap"Mk 10,17-31vasárnapi istentisztelet
1989.02.26"Nem vagy messze az Isten országától."Mk 12,28-34vasárnapi istentisztelet
1989.07.09A "nagy erő" (Jézus gyógyításai)Mk 9,14-24vasárnapi istentisztelet
1989.11.12GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 1. Jézus a mi orvosunk!Mk 8,22-26 és Mk 10,46-52evangélizáció 1.
1989.11.13GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 2. A bénaMk 2,1-12evangélizáció 2.
1989.11.14GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 3. Betegség és gyógyulásMk 1,40-45evangélizáció 3.
1989.11.15GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 4. A megszállottMk 5,1-20evangélizáció 4.
1989.11.16GYÓGYULÁS EGÉSZ-SÉGRE 5. A vérfolyásos asszonyMk 5,24-34evangélizáció 5.
1991.09.08Egyedül Jézust! (Kevert állapotú keresztyénség) Mk 9,2-8vasárnapi istentisztelet
1992.02.13Vallási alkatokMk 8,34-36csütörtöki bibliaóra
1993.09.05ElőítéletMk 6,1-6 és 1Kor 12,3vasárnapi istentisztelet
1993.09.30A hatalomról - dogmatikai előfeltevések nélkülMk 11,27-33; Mt 9,1-8csütörtöki bibliaóra
1993.10.03Nem vagy messze... (A könyörülő Isten)Mk 12,28-34vasárnapi istentisztelet
1995.09.24Mikor juthatok be Isten Országába?Mk 10,24-27vasárnapi istentisztelet
1996.04.05Szeretet és ártatlan szenvedésMk 15,29-32Nagypéntek
1997.07.27Csak erkölcsi tanító volt Jézus?Mk 10,17-18vasárnapi istentisztelet
1997.09.28"Mindenki téged keres" (Gyógyulás és megváltás)Mk 1,37vasárnapi istentisztelet
1997.10.19A pogány asszony hiteMk 7,24-30vasárnapi istentisztelet
1997.11.02Isten elengedő szeretete (Az örök élet elnyerése)Mk 10,17-27vasárnapi istentisztelet

Vissza