A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1973.12.30Zárszámadási tanácsokRóm 14,12Szilveszter
1974.04.12Isten nem mond le rólad!Róm 8,32Nagypéntek
1974.04.21Megismerni Isten szeretetét és önmagunkatRóm 5,6-8konfirmáció
1977.01.23Az imádságról (Belebeszélhetünk Isten életébe?)1Móz 18,16-33; Róm 8,26-27vasárnapi istentisztelet
1977.01.27A Szentlélek általi imádságról Róm 8,14-16 és 26-27csütörtöki bibliaóra
1977.03.27Az igazi ember kapcsolatokból él (Mai nyelven a Római levélről)Róm 1,16-17vasárnapi istentisztelet
1977.03.31Igazság és igazságosság (A bibliafordításokról)Róm 3,21-22csütörtöki bibliaóra
1977.04.03Változzatok meg! (Tenni vagy lenni?)Róm 12,2Virágvasárnap
1977.04.21Megigazulás helyett Szentlélek (Szavak változása)Róm 5,1 és Róm 8,14-17csütörtöki bibliaóra
1977.09.22"Eszébe jutott..."Mk 14,66-72 és Róm 12,1-2csütörtöki bibliaóra
1978.05.14A más ember: a hasznavehető ember1Sám 10,6; Lk 11,13; Róm 8,9Pünkösd
1978.10.24FÉLREÉRTÉSEK 3. Participáció - részesedés az isteni életbenRóm 8,26aevangélizáció 3.
1978.10.26FÉLREÉRTÉSEK 5. Transzparencia (Mindenen átragyoghat az Isten)Róm 11,36evangélizáció 5.
1979.03.11A Szentlélek teológiájaRóm 8,1-16teológiai előadás
1979.10.31Teológia = antropológia = krisztológia (Ne ítélj!)Róm 2,1-5Reformáció
1979.11.01Pál evangéliuma (A Római levélről)Róm 2,16csütörtöki bibliaóra
1979.11.11Pál és Jakab (Nyitás Isten felé)Róm 3,28 és 4,1-2; Jak 2,21 és 2,24vasárnapi istentisztelet
1979.11.15ÜdvbizonyosságRóm 5,1-8 és 18-21csütörtöki bibliaóra
1979.11.22Az ember tragédiája és megváltásaRóm 7,14-25 és Róm 8,1csütörtöki bibliaóra
1979.11.25A Szentlélek evangéliuma (A Lélek kétféle működése)Róm 8,22-28vasárnapi istentisztelet
1979.11.29El tudjuk-e engedni a jót a jobbért?Róm 9-11csütörtöki bibliaóra
1979.12.02A keresztyén etika három alapelveRóm 12:1-2,13-14,17,21 vasárnapi istentisztelet
1980.04.04Egy másfajta hatalomRóm 12,21Nagypéntek
1980.10.31Beszűkült tudat (A reformáció aktuális kérdése)Róm 1,1-6Reformáció
1981.06.25"Az Úréi vagyunk" (A keresztyén etika három koncepciója)Róm 14,7-9csütörtöki bibliaóra
1981.10.18"Nem igaz" (Máig tartó vita Istenről)Róm 5,12-21vasárnapi istentisztelet
1981.10.25Feszültség, közeg, erő (Evangélium új szavakkal)Róm 8,1 és 14-17vasárnapi istentisztelet
1982.12.12A teológia egy újfajta értelmezésben (Döntés előtt az ember)Róm 7,24-25vasárnapi istentisztelet
1983.07.14Isten ügyének helyes képviselete (A 3. parancsolat)2Móz 20,7 és Róm 2,24csütörtöki bibliaóra
1983.10.09És mégis... (A Római levélről)Róm 3,22-24 és 4,5vasárnapi igehirdetés
1983.10.30A reménység jeleiRóm 5,1-8; Ezsd 10,2vasárnapi istentisztelet
1985.01.06Nem értünk, hanem Vele együtt! (Jézus áldozata és a megváltás)Jn 10,17 és Róm 6,4-6bibliaiskola
1986.12.21A Messiás várásaRóm 8,19 és 22-24vasárnapi istentisztelet
1987.05.24Az igaz(i) ember hitből élRóm 1,17vasárnapi istentisztelet
1987.05.31"Nincs különbség" (De lehet!)Róm 3,22vasárnapi istentisztelet
1987.06.21Politizálunk-e? (Pál három szempontja)Róm 12,21 és Róm 13,11-12vasárnapi istentisztelet
1987.11.01Önkritikus hálaadás2Móz 3,1-12 és Róm 8,14-16Reformáció
1988.04.01Kereszthalál - értünk Mk 15,16-32 és Róm 5,6-8Nagypéntek
1988.05.08Isten megigazítja az istentelent (Vallásosság vagy evangéliumi hit)Lk 18,9-14 és Róm 4,5vasárnapi istentisztelet
1988.05.23Tudunk imádkozni? (Szükséges a Lélek segítsége)Róm 8,26-27Pünkösdhétfő
1988.05.29Ütközések az emberekkel és Jézus KrisztussalRóm 9,32-33vasárnapi istentisztelet
1988.08.18VezetésRóm 8,14csütörtöki bibliaóra
1990.02.25"Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Szabadulás a szorongásból)Róm 8,31-39vasárnapi istentisztelet
1990.06.17"Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál"Róm 8,28vasárnapi igehirdetés
1990.07.29Velünk van az Isten!Mt 1,23 és Róm 8,31vasárnapi istentisztelet
1990.09.23"Adós vagyok" (Örömöt szerezni a másiknak)Róm 1,14-15vasárnapi istentisztelet
1990.10.04Pál és Máté teológiája (Pluralizmus a Bibliában)Róm 3,21-26 és Mt 5,17-20csütörtöki bibliaóra
1990.10.25Az univerzum megváltása (Reménykedés)Róm 8,18-27csütörtöki bibliaóra
1992.06.04Jézus Krisztus és a gravitációRóm 7,1-6csütörtöki bibliaóra
1992.06.21Paradigmaváltás a vallásos életbenRóm 2,14-15vasárnapi istentisztelet
1993.11.20A kétpólusú keresztyén élet - mai szemmelRóm 7 és Róm 8-
1994.03.20Sóhajtozás és reménységRóm 8,22-23 és 26vasárnapi istentisztelet
1994.05.05Miért káromolják Isten nevét miattunk?Róm 2,11-24csütörtöki bibliaóra
1995.01.01"Felettébb diadalmaskodunk"Róm 8,37Újév
1995.10.01Legyünk a Szentlélek koldusai!Róm 7,6vasárnapi istentisztelet
1996.04.14"Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai"Róm 8,8-9 és 8,12-16vasárnapi istentisztelet
1996.07.28"Mindenkin megkönyörül" (A Római levél és a keresztyénség kettőssége)Róm 11,32-36vasárnapi istentisztelet
1996.08.22Az új élet titkaRóm 8,1-11csütörtöki bibliaóra
1996.08.25Az élet gyakorló iskola (A négy dzsungel)Róm 8,33-39vasárnapi istentisztelet
1998.05.14Isten igazságosságaRóm 3,21-31csütörtöki bibliaóra
1998.05.24Több bűn, több kegyelem?Róm 5,20-21vasárnapi istentisztelet
1998.06.07Isten-élmény vagy Istenről spekulálásRóm 9,11-21 és Róm 11,32vasárnapi istentisztelet
1998.06.25A berekfürdői négy "is"Róm 15,7; 1Kor 7,40b; 1Kor 15,8csütörtöki bibliaóra
1999.02.28Nem én, hanem a bűn!? (Megtérések)Róm 7,14-25vasárnapi igehirdetés
1999.05.16A hívő ember viszonya a háborúhoz és az erőszakhozRóm 13,1-6vasárnapi istentisztelet
1999.10.28Külön nincs igazuk, csak együttRóm 3,21-26csütörtöki bibliaóra

Vissza