A meghallgatáshoz kattints rá az igehirdetés címére!


dátumcímigehelyalkalom
1974.03.28Tejnek itala és kemény eledel1Kor 3,1-3csütörtöki bibliaóra
1974.10.13Az igehirdetés misztériuma1Kor 2,3-5vasárnapi istentisztelet
1974.10.24"Legyetek ti is készen!" (Egy haláleset után)Mt 24,44; 1Kor 15,19csütörtöki bibliaóra
1975.03.16Az igazságkeresés útja (Az irgalmasság továbbadása)1Kor 7,25vasárnapi istentisztelet
1976.02.01Theologia Crucis (Elvállalni az emberlétet)1Kor 2,1-5 és ApCsel 26,19vasárnapi istentisztelet
1976.03.14A szavak és a szellem kapcsolata1Kor 1,21 és 1Kor 4,20vasárnapi istentisztelet
1976.12.26Befogadás1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1977.01.01Légy nagykorú!1Kor 13,11-13Újév
1977.05.28Tanítás, hit, tapasztalás, Szentlélek1Kor 12,27-31 és 1Kor 13vasárnapi istentisztelet
1977.09.15Ami elmúlik, és ami megmaradMk 13,31 és 1Kor 7,31bcsütörtöki bibliaóra
1977.09.25A szív titkaiÉzs 44,13-20 és 1Kor 14,23-25vasárnapi istentisztelet
1977.10.13A keresztyénség erővonalai és jövője1Kor 2,1-2evangélizáció 5.
1978.03.24Nagypéntek kozmikus távlatbólÉzs 53,2-12 és 1Kor 15,54-58Nagypéntek
1978.03.27A feltámadásról (Újfajta szellemi alakzat)Jn 14,1-3 és 1Kor 15,50Húsvét
1979.04.13Az örökkévaló kegyelem egy darabkája1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.02.10A másik út1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.04.04A megtöretett kenyér1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.04.13Erő (Az ifjúsági istentiszteletek elé)Jer 1,4-10 és 1Kor 4,20ifjúsági istentisztelet
1980.05.25Szentlélek és úrvacsora1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1980.07.27A nem lelki és a lelki ember1Móz 25,21-34 és 1Kor 2,12-14 vasárnapi istentisztelet
1980.09.14Hol van a kereszt?1Kor 11,23-26úrvacsora előtti rövid prédikáció
1981.01.20A keresztyénség mint vitamin1Kor 12,4-7imaheti bibliaóra
1981.01.22Akarás és akarat1Kor 12,4-11csütörtöki bibliaóra
1981.04.05Menni vagy maradni? (Bibliai ellentmondások feloldása)1Kor 7,24vasárnapi igehirdetés
1981.04.19Miért fontos Jézus feltámadása?1Kor 15,12-19Húsvét
1981.06.07Lelkesített anyag1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1981.06.21Első és második naivitás1Kor 2,9-16 és 3,1-3; 1Kor 14,20vasárnapi istentisztelet
1981.11.01Halottak napi elmélkedés a túlnani világról1Kor 15,19-20; 26; 28-29vasárnapi istentisztelet
1982.04.11"Elhamarkodott módon lettetek hívőkké"1Kor 15,1-2 és 19Húsvét
1982.04.12Felragyoghat a Krisztus1Kor 11,23-26húsvéti úrvacsora előtti elmélkedés
1983.04.03Találkozás a feltámadott Krisztussal1Kor 15,8-10Húsvét
1983.04.26KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 3. Magunk rontjuk el az életünket1Kor 2,6-12evangélizáció 3.
1983.04.28KICSODA SZABADÍT MEG ENGEM? - 5. Út a teljesség felé1Kor 13evangélizáció 5.
1983.07.03A halál arcai1Kor 15,26 és Fil 1,21vasárnapi istentisztelet
1983.10.09A megváltás mint kioldozás a halálfélelemből1Kor 11,23-26; Zsolt 116,15úrvacsora előtti elmélkedés
1984.04.20A kereszt botránya (Utópia a szeretet?)1Kor 1,17-18 és 22-24Nagypéntek
1984.05.06Vallásos és nem vallásos antropológiaZsolt 8 és 1Kor 2,11-16bibliaiskola
1985.10.31Előre Jézus Krisztushoz!1Kor 3,1-15 és 21-23Reformáció
1987.03.22Kereszten át az örömbe1Kor 1,17bvasárnapi istentisztelet
1987.04.05Az Újszövetség legproblematikusabb fejezete1Kor 7bibliaiskola
1987.07.05"Minden a tietek, ti viszont a Krisztuséi vagytok"1Kor 3,21-23vasárnapi istentisztelet
1988.04.03Elváltozás (Találkozás a feltámadt Krisztussal)1Kor 15,3-10Húsvét
1988.12.26Kis Karácsony és nagy Karácsony 1Kor 15,8 és Gal 1,15-16aKarácsony
1989.04.09"Igazodjatok egymáshoz!" 1Kor 1,10-17vasárnapi istentisztelet
1989.04.23Az ítélkezésről1Kor 4,3-5vasárnapi istentisztelet
1989.05.21Elrendetlenedés1Kor 14,23-25vasárnapi istentisztelet
1991.03.29Nem tudjuk, mit cselekszünk1Kor 11,23-26úrvacsora előtti elmélkedés
1991.06.02Örökségem és hagyatékom (Nem elég a bal agyféltekében reformálni)1Kor 3,21-23teológiai előadás
1992.04.05"Nem akarok másról tudni..." (Mélységeken át)1Kor 2,1-5vasárnapi istentisztelet
1992.04.19Szellemi test (Dadogás a kimondhatatlan dolgokról)1Kor 15,35-58bibliaiskola
1993.09.05ElőítéletMk 6,1-6 és 1Kor 12,3vasárnapi istentisztelet
1993.12.31Hol tartunk?Zsolt 103 és 1Kor 11,31-32Szilveszter
1994.05.22Embernek lenni1Kor 6,19-20Pünkösd
1995.01.29Homályosan (A gonoszról)1Kor 13,12avasárnapi istentisztelet
1995.04.14Miért és kinek fontos a golgotai kereszt?1Kor 2,2Nagypéntek
1995.05.21Minden hiábavaló?Préd 1,1 és 1Kor 15,38vasárnapi istentisztelet
1995.10.22"Vagyok, aki vagyok" (Áramlásrendszer az élet)2Móz 3,13-14 és 1Kor 15,10vasárnapi istentisztelet
1996.03.24Döntés (Az igazságkeresés bizonytalansága)Ézs 55,8 és 1Kor 13,12vasárnapi istentisztelet
1996.09.08A növekedés misztériumaEf 4,15; 1Kor 3,6 és Jn 3,30vasárnapi igehirdetés
1997.08.17Relatív és abszolút etika (Férfiak és nők Pál szerint)1Kor 7,1-16vasárnapi istentisztelet
1998.06.25A berekfürdői négy "is"Róm 15,7; 1Kor 7,40b; 1Kor 15,8csütörtöki bibliaóra
1999.01.01Egyetemes üzenet: hit, remény, szeretet1Kor 13,8-13Újév (esti istentisztelet)

Vissza