Hangfelvételek igehely szerint

Kattints a könyv rövidítésére, hogy a program kiírja az összes odatartozó igehirdetést.


Ószövetség

1MózMózes első könyve
2MózMózes második könyve
3MózMózes harmadik könyve
4MózMózes negyedik könyve
5MózMózes ötödik könyve
JózsJózsué könyve
BirA bírák könyve
1SámSámuel első könyve
2SámSámuel második könyve
1KirA királyok első könyve
2KirA királyok második könyve
1KrónA krónikák első könyve
2KrónA krónikák második könyve
EzsdEzsdrás könyve
NehNehémiás könyve
EsztEszter könyve
JóbJób könyve
ZsoltA zsoltárok könyve
PéldA példabeszédek könyve
PrédA prédikátor könyve
ÉnekekÉnekek éneke
ÉzsÉzsaiás próféta könyve
JerJeremiás próféta könyve
JSirJeremiás siralmai
EzEzékiel próféta könyve
DánDániel próféta könyve
HósHóseás próféta könyve
JóelJóel próféta könyve
ÁmÁmósz próféta könyve
AbdAbdiás próféta könyve
JónJónás próféta könyve
MikMikeás próféta könyve
NáhNáhum próféta könyve
HabHabakuk próféta könyve
ZofZofóniás próféta könyve
HagHaggeus próféta könyve
ZakZakariás próféta könyve
MalMalakiás próféta könyve

Újszövetség

MtA Máté írása szerinti evangélium
MkA Márk írása szerinti evangélium
LkA Lukács írása szerinti evangélium
JnA János írása szerinti evangélium
ApCselAz apostolok cselekedetei
RómPál levele a rómaiakhoz
1KorPál első levele a korinthusiakhoz
2KorPál második levele a korinthusiakhoz
GalPál levele a galatákhoz
EfPál levele az efezusiakhoz
FilPál levele a filippiekhez
KolPál levele a kolosséiakhoz
1ThesszPál első levele a thesszalonikaiakhoz
2ThesszPál második levele a thesszalonikaiakhoz
1TimPál első levele Timóteushoz
2TimPál második levele Timóteushoz
TitPál levele Tituszhoz
FilemPál levele Filemonhoz
ZsidA zsidókhoz írt levél
JakJakab levele
1PtPéter első levele
2PtPéter második levele
1JnJános első levele
2JnJános második levele
3JnJános harmadik levele
JudJudás levele
JelA jelenések könyve
  
Igehelyhez nem köthető prédikációkVissza : Hangtár