2012. 11. 23.

Tíz segítség az emberré válás útján - Farkas József igehirdetései a Tízparancsolatról (Részletek), Reformátusok lapja

Szerző: Steinbach József
Megjelenés dátuma: 2012. július 15.

Újra megjelent Farkas József Tízparancsolatról szóló igehirdetés-kötete, a Somhegyi Kiadó gondozásában. Tisztelettel és jó lelkiismerettel ajánlom ezt a könyvet református testvéreink figyelmébe. 

Az bizonyos, hogy ez a hang egészen más, mint amit a „bevett” református igehirdetési palettán nevelkedve megszoktunk. Farkas József igehirdetései úgy lesznek Isten szavává, hogy igehirdetőként is egészen emberként szólal meg. Az igehirdetés csodája nála tényleg valósággá lesz, miszerint az egészen emberi hang lesz a Szentlélek munkája által Isten szavává. Valós problémákat vet fel. Életszerű példákat használ, és így tesz világossá bibliai igazságokat…Mindig túllép a megszokott igehirdetési sablonokon, és ott kezdi, ahol más már abbahagyta. Folyamatosan olvas, egyszerre figyeli az Igét, és mindazt ami körülötte és benne történik. Tanulmányozza az eredeti bibliai szöveget és a kortörténetet ugyanúgy, mint a teológiai segédtudományokat, valamint kora új felismeréseit, különösen az embertudományok területén. Mindenre nyitott, de azért, hogy Krisztus e nyitottság által is egyre inkább növekedjen. Farkas József úgy biblikus, hogy krisztusi. Izgatja, hogy hogyan lehet az evangéliumot a ma emberének továbbadni, hiszen a modern ember az egyházi nyelvezetet alig ismeri; hogyan lehet ugyanazt az evangéliumot új módon, mai képekkel megvilágítani.

A Tízparancsolatról szóló magyarázatok is ilyenek, sőt ennek az igehirdetői attitűdnek gyöngyszemei. Nem véletlen a cím sem: „Tíz segítség az emberré válás útján”. Ez tíz segítség arra nézve, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, és tényleg krisztusi emberekké legyünk (Galata 4,19). Ez a könyv tömör krisztusi etika a Tíz Ige alapján, nyolcvan oldalon.