2012. 05. 13.

Könyvismertető, Evangélikus Élet

Szerző: Dr. Bodrog Miklós
Megjelenés dátuma: 1997.06.29

Márciusban jelent meg magánkiadásban az evangélium sokoldalú, nyugdíjasként is nagyon tevékeny szolgájának, Farkas József református lelkésznek „Szántsatok magatoknak új szántást!” című könyve, „Alternatív teológia” alcímmel… Lelki étvágygerjesztésül pár szemelvényt adok közre belőle, olykor tömörítve. Ha van hit- és kegyességgyógyászat, ennek a kategóriájába sorolható ez a komoly és színes könyv. Térítők között is akadnak zavaros lelkűek, akik örömest uralkodnak a lelkeken, vak vezérek, s akár tragédiát is okozhatnak.

 „Minden nemzedéknek újra kell fogalmaznia azt, hogyan kell Jézust ma követni”...

„A világrend piramisának csúcsa a kegyelem. (De ha a bűnre kerül át a hangsúly, az evangéliumellenes!)”...

„Isten ügyéhez nem méltó az a törekvés, amely úgy akarja magasra emelni a Biblia tekintélyét, hogy közben rátapos minden egyéb irodalomra, nem utolsósorban a különböző vallások szent könyveire”…

„Olyan mérhetetlen lelki/szellemi gazdagság jelent meg közöttünk a Názáreti Jézus személyében, hogy azt senki emberfia nem tudta átvenni teljes egészében. Minden követője csak ’rész szerint’ örökölt valamit.” – „Jézus nem szembehelyezkedett az Ószövetséggel, hanem fölé emelkedett.” – „A prédikációk rendszerint a bűnöket ostorozzák. Jézus inkább a ’jóság’ csalárdságait leplezte le, mert az élethossziglan tartó káprázat.”… „Aki vétkezik, azt a bűn csapja be, de aki ’jó ember’, az önmagát csapja be. Nemcsak durva bűnök vannak, de a ’jóság’ káprázatában születettek is. (Pl. az az anya, aki felnőtt gyerekét ’szeretetből’ láncolja magához.)”

„A mi üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” „Hiszem és vallom, hogy ezt az akaratát végül valóra váltja, és ígérete szerint ő lesz minden mindenekben. Ez a ’minden’ a szeretet. Ennek a szeretetnek a végső és teljes győzelme az Isten igazi dicsősége.”

 Sok más témáról is ír szerzőnk – vele jól el lehet „beszélgetni”, már csak azért is, mert nem lép fel olyan tekintélyi igénnyel, mint bizonyos kegyességi mozgalmak, amelyek úgy viselkednek, mintha az Igazság kizárólagos birtoklói volnának. Krisztus megváltottai számára van ennél sokkal különb út is. Akik viszont ezen járnak, azok mindig nyitottak arra, hogy tanuljanak másmilyen hittestvéreiktől. Mindig van mit, csak az a kérdés: észrevesszük-e. Mert szabad, sőt üdvös.