Farkas József kiadott írásai

A kiadott írások jelentős része kapható a Gyulai Pál utcai gyülekezetben (Budapest Klauzál téri Egyházközség, 1085 Gyulai Pál u. 9.), a 1/2 11 órakor kezdődő vasárnapi istentisztelet előtt és után, valamint a kiadónál:

Somhegyi kiadó és Nyomda Kft.,
Cím: 2481 Velence, Gárdonyi u. 40.
Tel: 06 22 472 174
e-mail:

 • Több az élet (Válogatás a Reformátusok Lapjában megjelent írásokból) – Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1988. 238 o.
 • Hajótöröttek vagyunk? (Egy régi hajótörés anatómiája) – Farkas József predikációi 1., 48 o.
 • Gyógyulás egész-ségre (Öt fejezet az evangéliumi gyógyulások köréből) – Farkas József predikációi 2., 1990., 48 o.
 • Mit mond a Biblia Istenről, az emberről, a világról, a megváltásról, a jövőről? – Farkas József kis dogmatikája 3., 1990., 48 o.
 • Öt segítség az emberréválás útján – Farkas József evangélizációi 4., 1990., 72 o.
 • A pneumatikus ember (Bibliatanulmányok a hit és a gondolkodás jegyében) – Farkas József bibliatanulmányai 5., Budapest, 1995., 60 o.
 • Jól karbantartott boldogtalanság – Evangéliumi mentálhigiénés előadások (Karsay Eszterrel együtt), Budapest, 1997., 60 o.
 • Szántsatok magatoknak új szántást! Alternatív teológia – A szerző kiadása, Budapest, 1997, második kiadás: 2000., 200 o.
 • Menet közben – Számadás a megtett útról. A szerző kiadása, 1999., 208 o.
 • Tíz segítség az emberréválás útján – Igehirdetések a Tízparancsolatról. Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2000, második kiadás 2011., 80 o.
 • Break Up Your Fallow Ground. An Alternative Theology (A „Szántsatok magatoknak új szántást!” angol fordítása), 2003.
 • Pneumatoszféra - A segítésre kész szellemi világ (Nyolc evangélizáció 1971-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2004, második kiadás 2011., 80 o.
 • Eretnek evangélium – A kockázatos szabadság (Nyolc evangélizáció 1969-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2005., 80 o.
 • Jézus Istene – „Én és az Atya egy vagyunk” (Öt evangélizáció 1977-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2005., 80 o.
 • Vegyetek erőt! – Advent, Karácsony (Tíz prédikáció 1970-1992), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2005., 80 o.
 • Holtak között az élő – A kereszt teológiája (Öt evangélizáció és két húsvéti igehirdetés, 1973 és 1979), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2006., 80 o.
 • Boldog leszel – Boldog hangszer, árva muzsikus (Öt evangélizáció 1977-ből és két igehirdetés 1977-ből és 1982-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2006., 80 o.
 • Harmónia a feszültségben – Jézus belénk vetett bizalmában élünk (Öt evangélizáció 1985-ből és négy prédikáció 1977-től 1988-ig), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2007., 80 o.
 • Vigyázzunk egymásra! – Hová lett a ti boldogságotok? (Nyolc igehirdetés 1974-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2007., 80 o.
 • …más emberré leszel – A Szentlélek misztériuma (Nyolc evangélizáció 1970-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2008., 80 o.
 • Bibliaiskola (Tizenkét előadás 1969-1970.), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2008., 136 o.
 • Reménykedünk – Pál első levele a korinthusiakhoz (Kilenc prédikáció 1974 és 1995 között), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2009., 80 o.
 • Tágas tér – Zsoltárok könyve I. (Kilenc prédikáció 1958 és 1985 között), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2009., 80 o.
 • Most kezdem igazán megérteni (Kilenc igehirdetés 1999-ből), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2010., 80 o.
 • Emeljétek fel a fejeteket! – Igehirdetések új évre (Tíz prédikáció 1966-1997), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2010., 80 o.
 • Az ember tragédiája (Öt evangélizáció 1978-ból), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2011., 80 o.
 • Egy éven át Farkas Józseffel – Igehirdetések, meditációk. Szerk.: Steinbach József. A Dunántúli Református Egyházkerület megbízásából kiadta a Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2011., 351 o.
 • Nem tudok nem imádkozni - Jeremiás könyvéről (Tíz prédikáció 1972-1999), Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft., Velence, 2012., 80 o.
 • Nem csüggedünk! - Válogatás Pál apostol második korinthusi levele alapján elhangzott prédikációkból
  Szerk: Steinbach József és Somhegyiné Farkas Judit
  A Dunántúli Református Egyházkerület megbízásából kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa 2013., 392 o.
 • ...hogy mindenkin könyörüljön – Pál levele a rómaiakhoz (Tíz prédikáció, 1992 – 1998),
  Somhegyi Kft., Velence, 2014. 80 o.
 • A szent "lehet" - valósággá lesz a lehetetlen (Öt evangélizáció 1980-ból) Somhegyi Kft., Velence, 2014. 80 o.
 • Nem vagy messze Isten országától - Válogatás a Márk evangéliuma alapján elhangzott prédikációkból
  Szerk: Steinbach József és Somhegyiné Farkas Judit
  A Dunántúli Református Egyházkerület megbízásából kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos gyűjteményei, Pápa 2015., 541 o..